Op 12 mei organiseerde het SPE een kennissessie over seksuele en genderdiversiteit. De sessie ging over hoe je een taboeonderwerp bespreekbaar kan maken bij je achterban. Het SPE vangt veel signalen op over het taboe op seksuele en genderdiversiteit wat organisaties zelf en bij hun achterban ervaren. Organisaties signaleren dat zij en hun vrijwilligers handelingsverlegenheid ervaren met betrekking tot het onderwerp. Ze willen hier wel bijeenkomsten over organiseren maar zijn bang dat bijeenkomsten geen deelnemers zullen trekken of dat vrijwilligers niet willen werven. Daarnaast ervaren organisaties moeite het gesprek aangaan over seksualiteit en gender met de achterban. 

 

Tijdens de sessie lag de focus daarom op het overdragen van handvatten om taboeonderwerpen bespreekbaar te maken middels een dialoogtraining van Stichting Kezban. Ook gingen we aan de slag met een stappenplan om een eigen projectplan te schrijven om de geleerde lessen in de praktijk te brengen. Daarnaast konden de deelnemers belangrijke signalen uitwisselen met elkaar. 

 

In 4 stappen naar je eigen projectplan  

In het eerste onderdeel van de sessie lag de focus op hoe je het beste een project op kan zetten en je doelgroep hierbij betrekt. Onder leiding van het SPE gingen de organisaties aan de slag met het invullen van onderstaand stappenplan: 

Stap 1: Vraag bepalen 

  • Doel: Helder hebben welk thema en probleem je wilt onderzoeken. 

Stap 2: Leer je doelgroep kennen 

  • Doel: Begrijpen hoe jouw doelgroep naar het vraagstuk kijkt. 

Stap 3: Problemen uitdenken 

  • Doel: Identificeren welke problemen het belangrijkst zijn om jouw vraagstuk op te kunnen lossen. 

Stap 4: Oplossen 

  • Doel: Haalbare en belangrijke oplossingen voor jouw vraagstuk creëren. 

Dit stappenplan kan niet alleen ingezet worden om je idee te concretiseren maar ook om een projectplan in te dienen bij een SPE speerpunt. Het hele stappenplan en de handleiding kan je hier terugvinden.  

 

Workshop van Stichting Kezban 

In de daaropvolgende workshop van Stichting Kezban leren de organisaties hoe je het gesprek aangaat over een taboeonderwerp. Dialoogtrainer en workshopgever Saniye Tezcan leert de organisaties over open communicatie en verbinding maken in een dialoog. De workshopgever legt communicatie uit als een techniek die je kan leren en een kunst die je hebt. Ze geeft aan dat er meerdere communicatiestrategieën zijn en licht de meeste waardevolle uit: 

  • Storytelling: ervaringen uitwisselen. 
  • De spiegelmethode: een ijsbreker om verbinding te zoeken met elkaar. 

 

Tijdens de sessie stond het vaardig worden in het bespreekbaar maken van seksuele en genderdiversiteit binnen de achterban centraal. Het stappenplan bood organisaties concrete handvatten om een signaal en probleem naar een projectplan om te zetten. De workshop van Stichting Kezban bood de organisaties waardevolle inzichten in het voeren van een dialoog over een taboeonderwerp.