Binnen het speerpunt jongens en mannenemancipatie heeft Stichting Samen-Sawa dit jaar een project over het stimuleren van vaders om nadenken over de (on)bewust ongelijke behandeling van hun dochters ten opzichte van hun zoons en de geringe betrokkenheid bij de ontwikkeling en opvoeding van hun dochters uitgevoerd. Op 19 maart was het SPE hier op bezoek, bij een workshop die in het teken stond van de rol van vaders in de opvoeding van hun dochters en zonen. 

Tijdens het project ‘Behouden en Delen’ wat ook door Stichting Samen-Sawa en Himilo ten uitvoer is gebracht, kwamen beide organisaties tot de conclusie dat hetzelfde vraagstuk ook speelt binnen de Egyptische gemeenschap. Om deze reden hebben zij besloten om het project ‘Onbewust Ongelijke Behandeling’ binnen de Egyptische gemeenschap uit te voeren. Tijdens de dialoogsessies gaan ze in gesprek met mannen en vrouwen over het opvoeden van dochters. 

 

Workshop
Tijdens de dialoogsessie gingen deelnemers in gesprek over het thema (on)bewust ongelijke behandeling tussen jongens en meisjes tijdens de opvoeding. Het was een dialoogsessie waarin vaders en moeders met elkaar in gesprek gingen en ervaringen deelden. 

 

Signalen
Het was interessant om te zien dat veel van de deelnemers het belang van jongens en meiden gelijk behandelen onderschreven. Redenen die ze hiervoor gaven was dat je niet wilt dat je dochter tussen twee werelden vast komt te zitten en dat het slecht is voor haar zelfvertrouwen wanneer je haar te erg bij je houdt. Op deze manier kan laat je als ouder weinig ruimte voor zelfontlpooiing over. Wel gaven de aanwezigen aan dat gelijkwaardig opvoeden niet altijd even makkelijk is, omdat zij dit vaak in hun eigen opvoeding ook niet hebben meegekregen. 

Achtergrond project
Met het project hopen Stichting Samen-Sawa en Himilo te bereiken dat ouders hun zoons en dochters niet meer ongelijk behandelen tijdens de opvoeding.