Binnen het speerpunt zelfbeschikking voerde stichting ProductieLab het project ‘Powergirls too!’ uit. Op 25 november 2021 ging het SPE op bezoek bij een bijeenkomst over zelfliefde.

Bijeenkomst en signalen

Al tijdens de voorstelronde valt het op dat er een open en veilige sfeer is in de groep. De meiden vertellen openlijk waar ze graag aan willen werken. Zo willen een aantal deelnemers leren omgaan met hun woede. Vervolgens krijgen de meiden één voor één een ‘complimentendouche’. Ze moeten in het midden van de cirkel staan, en krijgen vervolgens een compliment van alle andere deelnemers. De meiden hebben de neiging na elk compliment ‘dankjewel’ te zeggen, maar de trainer legt uit dat dat niet altijd hoeft. Je mag ook gewoon ontvangen. Ze linkt dit aan het ‘sorry’ zeggen dat veel meiden automatisch doen, ook al hebben ze niks verkeerd gedaan.

Vervolgens schrijven de deelnemers een liefdesbrief aan zichzelf. De trainer legt uit dat het makkelijk is om streng te zijn voor jezelf en lief voor anderen. Daarom oefenen de deelnemers met deze brief om zichzelf te waarderen. In de brief is ook ruimte voor wat je minder vindt aan jezelf. Alle meiden lezen hun brief voor de groep voor. Hierna komen er gesprekken op gang waarbij het opvalt hoe zeer de meiden elkaar steunen. Zo leest iemand voor dat ze onzeker kan zijn over haar uiterlijk. Vervolgens zegt een andere deelnemer: “Je moet gewoon blij zijn met jezelf. Jij bent mooi zoals je bent. ”

Als er behoefte aan is kunnen de meiden na de bijeenkomst ook één op één met de trainer praten. Meerdere meiden maken hier gebruik van, de sessie maakt echt wat bij hen los en ze lijken zich nu vrij te voelen om over hun (mentale) problemen te praten. Het valt op dat er meiden zijn die normaal gesproken niet praten over hun emoties en hun mentale gezondheid, maar dat nu wel durven. Tijdens de tweede helft van de bijeenkomst krijgen de meiden les in vechtsport, om ze ook fysiek sterker te maken.

Het project

Met ‘Powergirls too!’ wil stichting ProductieLab jonge bi-culturele meiden zowel mentaal als fysiek empoweren. Zo zijn ze weerbaarder voor alle weerstand die zij in het dagelijks leven ervaren. Deelnemers leren hun eigen grenzen beter kennen en beschermen en ze leren meer over hun eigen kracht en waar ze voor staan.