Op dinsdag 20 oktober ging het SPE op speerpuntbezoek bij Stichting Malak. In 2019 heeft de organisatie binnen het speerpunt ‘Arbeid en Zorg’ budget toegekend gekregen voor het project ‘DOE MEE! WERK AAN JE TOEKOMST’. Het doel van dit project is om vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk te begeleiden. Dit doen ze door te kijken welke kwaliteiten de vrouwen bezitten. Hierbij houden ze rekening met de participatieladder van de gemeente Amsterdam, wat betekent dat de deelnemers zich in verschillende fases bevinden qua afstand tot de arbeidsmarkt.

Fatima verteld trots dat de groep die deelneemt aan dit project uit vrouwen van 12 verschillende nationaliteiten bestaat. Ze vindt het mooi om te zien dat het zo’n diverse groep vrouwen trekt en iedereen van elkaar kan leren. Om alle obstakels weg te nemen en ervoor te zorgen dat de vrouwen aanwezig kunnen zijn verzorgd Stichting Malak bij iedere bijeenkomst zowel ontbijt als kinderopvang. De bijeenkomst van vandaag gaat over het onderwerp ‘Time Management’ en wordt verzorgd door Stella Meulenbelt. Zij zet zich ook in voor Burrvrouwennetwerk Gaasperdam. Fatima en Stella geven aan graag deze samenwerking op te zoeken, omdat ze veel van elkaar kennis en kunde kunnen profiteren.

Stella opent het gesprek met de aanwezige vrouwen over wie er wel eens door een gebrek aan rust, fouten maakt. Deze fouten kunnen zijn: dubbel werk doen of zelfs dat je per ongeluk jezelf bezeerd. Alle vrouwen geven aan dit te herkennen en zichzelf weinig rust te gunnen, zelfs hun omgeving valt dit op:

‘’Ja ik herken dat heel erg. Ik wil altijd maar schoonmaken, zelfs mijn man zegt tegen mij dat ik niet moet overdrijven. Soms stofzuig ik wel twee keer per dag, hij zegt dat dat niet nodig is’’.

Deze confessie spoort de vrouwen aan om te praten over jezelf rust gunnen en ruimte creëren voor jezelf. Wanneer Stella stelt dat je niet elke dag hoeft schoon te maken om een schoon huis te hebben, roept dit kort weerstand op. Maar zodra ze benoemt dat dit ruimte creëert om met bijvoorbeeld met deze groep leuke dingen te ondernemen staan de vrouwen er al meer voor open. Iedereen is zelfs erg enthousiast over dit vooruitzicht.

Na afloop praat ik met Stella en Fatima. Zij geven aan al veel verschil te zien bij de groep ten opzichte van de eerste bijeenkomst. Veel vrouwen waren niet zo mondig toen ze hier binnen kwamen, maar nu durven ze beter voor zichzelf op te komen en hun eigen grenzen aan te geven. Sommige vrouwen werken nu zelfs als vrijwilliger voor Stichting Malak en halen veel voldoening en zelfvertrouwen uit de waardering en de vergoeding die ze daarvoor krijgen.

Stichting Malak heeft met deze bijeenkomsten een hechte groep weten te creëren en een klein netwerk voor de vrouwen weten op te bouwen.