Op zondag 18 oktober oktober ging het SPE op speerpuntbezoek bij Stichting Himilo. In 2019 heeft de organisatie binnen het speerpunt ‘Jongens en Mannenemancipatie’ budget toegekend gekregen voor het project ‘Vinden en Binden’. Het doel van dit project is om mannen en vrouwen uit de Somalische gemeenschap te stimuleren om gevoelige onderwerpen samen te bespreken. Met als doel rolpatronen binnen gezinnen te doorbreken. Ze willen ervoor zorgen dat vrouwen middels deze gesprekken de ruimte krijgen om voor zichzelf en hun wensen op te komen.

Tijdens deze bijeenkomst staat het thema ‘zelfbeschikking’ centraal. De gespreksleider opent het gesprek door de aanwezigen te vragen waar zij aan moesten denken bij het onderwerp zelfbeschikking. De antwoorden van de aanwezigen gaan vooral over vrije keuze om je eigen leven in te richten en respect voor andermans keuzes. Al snel komt er naar voren dat dit niet altijd het geval is, omdat er vanuit het gezin veel druk is om de juiste keuze te maken. Mensen vertellen dat de cultuur en het karakter van mensen een obstakel kan zijn op weg naar zelfbeschikking. Mensen zijn bang om hun eigen keuzes te maken omdat het niet past binnen de standaard route.

De vraag is dan ook hoe deze belemmering te overwinnen valt. De groep is het erover eens dat voorlichtingen de belangrijkste manier zijn om dit te bewerkstellen. De aanwezige vrouwen belanden in een gesprek over de rol van de vrouw in het doorbreken van rolpatronen.

‘’Al krijgen wij weinig hulp van de mannen bij de opvoeding van onze kinderen, dat is ook niet alleen de schuld van de man. Wij vrouwen moeten ook meer voor onszelf opkomen en voet bij stuk houden!’’

Abdikarim onderbreekt de vrouwen en vraagt ze of daar altijd de ruimte voor is. Zij geven aan dat dit lastig is, omdat cultuur een grote rol speelt, maar als vrouw moet je het blijven proberen en de dialoog openen met je man.

‘’We moeten de Somalische cultuur en de Nederlandse cultuur, waar meer ruimte voor de vrouw is, met elkaar zien te verenigen’’.

Stichting Himilo weet met deze bijeenkomsten open gesprek te faciliteren tussen mannen en vrouwen over onderwerpen die nog gevoelig liggen. En de vrouw een podium te bieden.