Op vrijdag 6 maart was het SPE aanwezig bij de lancering van het TRANS magazine voor het speerpunt ‘seksuele diversiteit’. Stichting Inclusief vierde hiermee dat de derde editie van het TRANS magazine is uitgebracht. Het was een feestelijke bijeenkomst, waarbij iedereen onder het genot van muziek en een drankje het tijdschrift kon komen bewonderen. De redactieleden vertelden over de verhalen die veel indruk bij hen hadden achtergelaten. Zo kregen de luisteraars een goed beeld van het belang van het tijdschrift.

Een van de projecten die Stichting Inclusief uitvoert richt zich op het ontwikkelen van een tijdschrift door genderdiverse personen in de strijd voor gelijkwaardigheid. Een grotere maatschappelijke bewustwording over genderdiversiteit is belangrijk, aangezien veel transpersonen in Nederland te maken hebben met stigma en discriminatie. Door genderdiversiteit van alle kanten te belichten, kunnen anderen aan het denken worden gezet en worden geconfronteerd met cultureel gevormde kennis, aannames en vooroordelen.

TRANS magazine is een jaarblad over genderidentiteit dat gemaakt wordt door transpersonen. Hiermee wordt er een podium geboden aan transpersonen die de eigen beeldvorming in de media proberen te nuanceren, waardoor ze zichzelf op een positieve manier vertegenwoordigd kunnen zien. Het tonen van genderdiverse rolmodellen kan vele voordelige effecten hebben voor transpersonen en iedereen die zich herkent in de ervaringen van deze rolmodellen. Je kunnen verplaatsen in een ander zou ertoe kunnen leiden dat je meer jezelf kunt zijn, waardoor je weer als voorbeeld en inspiratie kan dienen voor anderen.

Het tijdschrift deelt veel interessante kennis over genderidentiteiten, rolmodellen, transities, safe spaces, de ballroomcultuur en andere thema’s die gericht zijn op genderdiversiteit. Ook wordt nadrukkelijk het gebruik van inclusieve taal aangehaald. Het woord ‘gendereuforie’ blijft onderbelicht in het publieke debat over transmensen. Vaker wordt er in de media gesproken over genderdysforie – gevoel van bijzondere neerslachtigheid met betrekking tot de eigen genderidentiteit – wat automatisch een negatieve lading met zich meebrengt. Daarom het voorstel van een redactielid om gendereuforie als volgt te definiëren: “gevoel van bijzondere vrolijkheid met betrekking tot de eigen genderidentiteit”. Denk hierbij aan het fijne gevoel wat transpersonen ervaren als anderen voor het eerst hun zelfgekozen naam gebruiken of hen eindelijk met het juiste voornaamwoord aanspreken.

Wil jij dit initiatief ondersteunen en meer te weten komen over genderinclusieve inzichten? Bestel dan de derde editie van het TRANS magazine hier: https://www.athenaeum.nl/boek/?authortitle=algemeen/trans-3–2007000001394