Op donderdag 3 december ging het SPE op speerpuntbezoek bij Stichting Home Empowerment. In 2020 heeft de organisatie binnen het speerpunt ‘Zelfbewust Opgroeien’ budget toegekend gekregen voor het project ‘Stap vooruit naar vrijheid, editie 2020‘. Het doel van dit project is jonge meiden sterker in hun schoenen te laten staan. Deze jonge meiden zijn lastig te bereiken, maar moeten leren om hun grenzen aan te geven. Stichting Home Empowerment doet dit door het organiseren van voorlichtingsavonden en trainingen aan meiden die hulpverlener zijn of deze ambitie hebben. Hiervoor zijn ze een samenwerking aangegaan met Streetcornerwork en Qpido.

De training begint met een korte introductie vanuit Rafia Aallouch van Stichting Home Empowerment zelf. Zij vertelt dat de stichting zich inzet voor meiden en vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of bijvoorbeeld loverboys.  Daarnaast staan ze altijd klaar om advies te geven aan hulpverleners, maar hun kerntaak is het helpen van de meiden en het bieden van crisishulp. Hiervoor werken ze onder andere samen met de politie, VeiligThuis en GGD Vangnet.

De groep aanwezige meiden is erg benieuwd of Stichting Home Empowerment ook te maken krijgt met boze ouders, wanneer ze een meisje helpen. Dit is inderdaad het geval, maar juist dan is het belangrijk om met begrip te reageren. Geef aan dat je ze begrijpt, maar dat het op dit moment beter is voor het kind. Ga het gesprek aan en kalmeer de ouders.

‘’Voor die ouders is het vaak ook lastig; zij zitten ook tussen twee culturen in. Wij proberen ze mee te geven dat veel in de opvoeding zit. Probeer open om te gaan met je kind, oordel niet als het vragen stelt. Zo houd je de deur open.’’

Het tweede deel van de bijeenkomst wordt verzorgd door Qpido. Qpido richt zich op het seksueel weerbaar maken van jongens en meisjes door middel van voorlichtingen. Ze geven ook voorlichtingen aan ouders. Belangrijk bij het geven van zo’n voorlichting is de manier waarop je het brengt. De tip die hierbij meegegeven wordt is dat je je vooral niet moet schamen wanneer je het over seksualiteit hebt. Als jij je niet schaamt, dan schaamt de ander zich ook niet.

Het gesprek gaat al snel over het feit dat zowel Qpido en Stichting Home Empowerment steeds vaker zien dat jonge meiden seks hebben in ruil voor spullen. Sociale media spelen hierin een grote rol; jonge meiden ontmoeten steeds vaker mannen online. De aanwezige meiden zien dit ook terug in hun omgeving. Ze zien dat voor veel meiden spullen belangrijker zijn dan hun eigenwaarde.

‘’Ik denk dat het belangrijk is dat meiden elkaar meer gaan steunen. Ik zie veel meiden met een slechte band met hun vader of broer en zij zoeken die aandacht dan bij foute jongens. Dit kan zo verkeerd gaan. We moeten ervoor zorgen dat we bij elkaar terecht kunnen en er ruimte is om hierover te praten’’.

Stichting Home Empowerment weet met deze bijeenkomsten het gesprek over gevoelige thema’s open te breken en meiden handvatten te bieden om hiermee om te gaan.