Het project ‘Kleine stappen, Grote gevolgen deel II’, heeft als doel vrouwen te laten nadenken over hun zelfbeschikkingsrecht en het geeft ze de tools om met hun partner in gesprek te gaan over gevoelige onderwerpen.

Het onderwerp van de bijeenkomst op 9 maart was het ingrijpen van de arts tijdens de bevalling, wat kan resulteren in een keizersnede. Binnen de Somalische gemeenschap heerst er nog altijd een groot taboe op het ondergaan van een keizersnede. Vrouwen moeten langer herstellen na een operatie en kunnen hierdoor niet snel weer zwanger worden. Mannen grijpen dit aan als reden om een keizersnede te weigeren en zo gezinsplanning in eigen hand te houden.

“Bij een normale bevalling kan je na 2-3 dagen weer aan het werk, na een keizersnede moet ik langer herstellen.”

Tijdens de dialoog met de aanwezige vrouwen merkten we dat er veel angst en onwetendheid is over bevallingen. Zo zouden artsen te snel besluiten dat een keizersnede noodzakelijk is of denken vrouwen dat de baarmoeder kan ontploffen wanneer je weeënopwekkers toegediend krijgt. Zo zei een vrouw hierover het volgende: “een keizersnede is de makkelijkste weg voor een arts”.

Vrouwen hebben het recht in Nederland om beslissingen te nemen over hun eigen lichaam. Hoe communiceer je met je partner over de keuzes die jij maakt als het gaat om zwangerschap en bevalling? Een deel van de vrouwen vond het lastig om met hun partner afspraken te maken voor het huwelijk. Een man kan namelijk na het huwelijk alsnog besluiten zijn afspraken niet na te leven. Dat recht zou hij volgens sommige hebben. De kans is groot dat de partner een tweede vrouw neemt bij het weigeren van opnieuw zwanger worden etc. Een ander deel van de vrouwen vond het belangrijk om die afspraken wel te maken, omdat je op deze manier de verwachtingen kunt meten.

Opvallend is dat nog veel vrouwen weinig weten van de rechten die ze in Nederland hebben en hoe zij met hun partner het gesprek kunnen aangaan over deze rechten. Gesprekken zoals deze bij Himilo, zorgen ervoor dat vrouwen in openheid met elkaar kunnen praten en hopelijk ook het gesprek aan durven te gaan met partners in de toekomst.