Op 15 maart vond de beslisbijeenkomst voor het speerpunt zelfbeschikking plaats. We hebben in totaal 14 aanvragen mogen ontvangen en getoetst aan onze criteria. Er zijn uiteindelijk 9 plannen gepresenteerd. De jury Marie Lottte Hagen (DAMN, HONEY) en Dila Nurtas (Positive Society) hebben de aanvragen en presentaties beoordeeld. Hier zijn de volgende winnaars uitgekomen:

1. Stichting SexMatters met het project: ‘Jezelf zijn met SexMatters’
Een serie van drie workshops over seksuele diversiteit, gender en consent op middelbare scholen en MBO-opleidingen in Amsterdam.

2. Somalisch Participatieplan Amsterdam en SOMVAO met het project: ‘Bewustwording keuzevrijheid voor meisjes en vrouwen’.
Een project waarbij vrouwen en meisjes met een Somalische achtergrond geinformeerd worden en met elkaar in gesprek gaan over de grondrechten voor het individu, hun zelfbeschikkingsrecht en de Nederlandse normen en waarden.

3. Stichting ProductieLab met het project: ‘Vanuit het hart’
Een serie dialoogbijeenkomsten tussen moeder en dochters waarbij elkaar leren begrijpen centraal staat. Door elkaar te begrijpen en te leren kennen, ontstaat er ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen beslissingen en eventuele fouten die daaruit voortvloeien.

4. Stichting Aknarij met het project: ‘Sterke meiden 2’
Een leertraject waarin fysieke en mentale training worden gecombineerd. Het project richt zich op meisjes die gedurende 5 weken een aantal technieken en vaardigheden aanleren, zodat zij weerbaar worden tegen elke vorm van misbruik.

5. Stichting Single SuperMom met het project: ‘Single SuperMom Latinas (2e fase)’
Dit project is een trainingsprogramma en een community voor Spaanssprekende alleenstaande moeders. Hier worden moeders aangemoedigd en begeleid om in balans te komen en hun doelen te realiseren, negatieve patronen te doorbreken en om hier en daar uit hun comfortzone te stappen.