Op 23 juni was de laatste bijeenkomst van het project van Stichting Aknarij binnen het speerpunt ‘seksuele en genderdiversiteit’. In dit project worden workshops gegeven die gaan over seksualiteit. Het project richt zich op moeders en heeft als doel het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit binnen deze groep.  

Workshop
In deze bijeenkomst waar 20 moeders aanwezig waren, heeft een ervaringsdeskundige haar verhaal vertelt. De ervaringsdeskundige was een Marokkaanse LHBTI+ vrouw die aan de groep vertelde wat zij heeft meegemaakt en wat zij hoort om zich heen aan problematiek. Haar ervaringen waren erg indrukwekkend. Zo gaf ze aan dat sommige LHBTI+-meisjes denken aan suïcide. Dat signaal liet de deelnemers van de workshop inzien hoe serieus de problematiek kan zijn. In de workshop werd ook een koppeling gemaakt met de dubbele moraal. ‘’Aan de ene kant hebben we het wel over criminaliteit of andere zorgelijke onderwerpen maar we hebben het nooit over de acceptatie van LBHTI+’ers terwijl deze groep niks doet wat niet mag. Dat voelt erg tegenstrijdig’’.  

Het rolmodel van de workshop geeft normaal gesproken vooral trainingen aan tieners, aan jonge meiden. Deze bijeenkomst was met moeders en er heerste een hele open en veilige sfeer. De ervaringsdeskundige gaf aan de volgende keer ook haar eigen moeder mee te willen nemen zodat haar moeder een rolmodel kan zijn voor de deelnemers. Het was een hele mooie bijeenkomst! 

Achtergrond
Dit project draagt bij aan het doorbreken van de taboes die over dit onderwerp heersen en de negatieve denkbeelden over seksuele diversiteit wegnemen bij de moeders, door gebruik te maken van rolmodellen als gastspreeksters. Deze rolmodellen zijn bekende vrouwen met een islamitische achtergrond, die een succesvol carrière hebben gemaakt als politicus of op andere terreinen.