2018-04-23-PHOTO-00000092

Jongeren en seksualiteit, het is een thema dat altijd actueel lijkt te zijn. Er zijn veel ontwikkelingen geweest die bijdragen aan een gezonde, veilige en prettige ervaring van seksualiteit. Denk aan verschillende vormen van anticonceptie, medicatie en onderzoek om Soa’s te voorkomen en genezen, aandacht voor seksueel overschrijdend gedrag en wetten die de LHBT+ gemeenschap beschermen. Toch zijn er nog steeds veel jongeren die hun seksualiteit niet op een positieve manier beleven. Tijdens de netwerkbijeenkomst onderzochten wij met elkaar en experts hoe ouders en organisaties kunnen bijdragen aan een positievere beleving van de seksuele ontwikkeling. Hoe ga je als ouder of organisatie in gesprek met jongeren over seksualiteit en alles wat daarmee te maken heeft? Welke rol speelt social media in de seksuele ontwikkeling van jongeren? Hoe wijs je een jongere die hulp nodig heeft in de juiste richting?

Marijke Naezer is onderzoeker bij Gender and Diversity Studies aan de Radboud Universiteit. Ze bekijkt hoe jongeren omgaan met liefde en seks op sociale media. Seksuele activiteiten van jongeren op sociale media worden door volwassenen bovenal gezien als gevaarlijk: wat als jongeren in contact komen met iemand die kwade bedoelingen heeft, of als ze een naaktfoto van zichzelf versturen? Naezer stelt een alternatieve benadering voor waarbij de digitale seksuele activiteiten van jongeren niet als ‘riskant gedrag’, maar als ‘avonturen’ worden gezien en legt uit welke voordelen een dergelijke benadering heeft.

2018-04-23-PHOTO-00000077

Ook Belle Barbé, specialist seksuele opvoeding en medeoprichter Wipsite, benadrukt het belang van positieve benadering van seksualiteit bij voorlichting. Ze pleit voor meer vertrouwen in de keuzes van jongeren en ruimte om foute beslissingen te maken op het gebied van seksualiteit.

Belle Barbé: “We hebben alles om gezonde seks te kunnen hebben, nu moeten we het hebben over leuke en lekkere seks.”

Dat gevaren en risico’s niet leidend zouden moeten zijn bij voorlichting over seksualiteit, betekent niet dat deze hier helemaal geen plek in hebben. Sociale kaart meidennetwerk Amsterdam stadsdeel West

sociale kaart kwetsbare meiden amsterdam west

Sheila Hulsthoff is beleidsadviseur Jeugd en Vertrouwenspersoon Amsterdam Gebiedspool stadsdeel West en leidt de pilot “kwetsbare meiden Amsterdam West”. Zij werkt met de 20% van de jongeren waarmee het niet goed gaat en onderzoekt wat de gemeente kan doen om jonge meiden te helpen. Omdat het niet altijd even inzichtelijk is wel initiatieven, formeel en informeel, er zijn om kwetsbare meiden te ondersteunen is er een sociale kaart gemaakt waarin de betrokken organisaties in Amsterdam West zijn opgenomen. In het informele netwerk is er een breed aanbod aan activiteiten maar niet alle meiden durven of mogen hier aan deel nemen. Sheila benadrukt daarom het belang van het betrekken van de ouders (en broers) van meiden en de rol die vrouwenorganisaties hierin kunnen spelen.

2018-04-23-PHOTO-00000094

In het panel gesprek praatten de sprekers en Aziyme Akgun van stichting AZIM verder met elkaar en het publiek. Hier kwam onder ander aan bod dat het van belang is om gesprekken over seksualiteit aan te laten sluiten bij de doelgroep, als dit erg gevoelig ligt kan het beter werken om een workshop aan te bieden over opvoeden waar seksualiteit een onderdeel is. Uit het publiek kwam de zorg naar voren dat door een positieve benadering gevaren vrij baan krijgen. Het panel benadrukt dat een positieve kijk op seksualiteit en een erkenning van problematiek naast elkaar kunnen bestaan en elkaar juist versterken. Tot slot werd er gesproken over het belang van vertrouwen tussen ouder en kind waarbij er vanuit het publiek werd verzocht om de rol van vaders en broers niet te vergeten.

Na het plenaire deel verdeelde de deelnemers zich over twee workshops. Eva en Gita van SexMatters lieten zien hoe zij met jongeren een positief en open gesprek aan gaan over seksualiteit. Verschillende werkvormen kwamen aan bod waarbij besproken werd wanneer welke vorm het beste ingezet kan worden. Eva legde uit dat het belangrijk is om je eigen beperkingen te kennen; welke onderwerpen zijn voor jou taboe, hoe zit het met je kennis over het onderwerp en je kennis over de doelgroep, wat zijn je eigen opvattingen? En dat het niet erg is om niet overal een antwoord op te hebben.

Deelnemer van de SexMatters workshop: “Ik dacht al alles over dit onderwerp te weten maar kwam er door een simpele vraag achter dat er veel meer is.”

2018-04-23-PHOTO-00000103

Esmaralda en Joanneke van Qpido gingen in op de risico’s die er zijn, hoe die ontstaan en de rol die ouders kunnen spelen in het verkleinen van de risico’s. Dat er altijd en voor iedereen risico’s zijn is helaas niet te voorkomen maar er is wel gebleken dat goede seksuele vorming risico’s verlagen en zorgen voor een positievere seksuele ervaring. Ouders kunnen hier een belangrijk rolmodel zijn maar laten dit vaak liever aan anderen over omdat het een ongemakkelijk onderwerp is. De deelnemers kregen tien tips mee voor ouders om het gesprek aan te gaan met jongeren.

Na afloop was er een lunch waarbij er volop werd nagepraat en genetwerkt.

Wil je SexMatters, Qpido of een van de sprekers uitnodigen voor een workshop of training? We brengen je graag met hen in contact.