IMAGINE: Jongerenworkshops voorkomen van (seksueel) geweld!

De #MeToo-beweging heeft laten zien hoe groot het probleem is van geweld tegen vrouwen en meisjes. Ruim 33% van alle Europese vrouwen heeft vanaf haar vijftiende levensjaar fysiek en/of seksueel geweld ervaren.

Het overgrote deel van de geweldplegers is man, maar het overgrote deel van de mannen zijn geen plegers. Juist hun potentieel moet worden benut om het geweld te stoppen. Interventies gericht op jongens blijken de kans op seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen te verkleinen. Emancipator ziet de positieve rol die jongens en mannen kunnen spelen om dit probleem op te lossen.

Daarvoor is de IMAGINE-workshop ontwikkeld, welke we op maat aanbieden op scholen, het jongerenwerk, sportclubs, (buurt)verenigingen en waar er een groep jongeren interesse heeft om met ons aan het werk te gaan!
In onze workshops gaan peer educators, in de leeftijd 18 tot en met 30 jaar, met jongeren op interactieve wijze aan de slag om bij te dragen aan de bewustwording rond thema’s als mannelijkheid en vrouwelijkheid, relaties en seksualiteit, grenzen en (seksuele) grensoverschrijding, en het voorkomen van geweld.

In 2019 kan Emancipator dankzij de Gemeente Amsterdam 25 workshops aanbieden. Benieuwd naar de IMAGINE-workshop, meer weten of boeken? Mail naar imagine@emancipator.nl.
Zie ook: https://www.emancipator.nl/imagine/.