Vereniging van Egyptische Organisaties in Nederland

De Vereniging van Egyptische Organisaties in Nederland (VEON) is een landelijke organisatie die tot doel heeft om, vanuit een onafhankelijke opstelling, en door de deelname van circa  10 Stichtingen verspreid over het hele land, met name in Amsterdam, maatschappelijke processen te bevorderen. VEON richt zich daarbij vooral op het verkennen van maatschappelijke thema’s en het ontwikkelen van methoden van aanpak. Het scheppen van ruimte voor individuen, groepen en Stichtingen om nieuwe onderwerpen, problemen en ideeën op te pakken en op te lossen is een belangrijk uitgangspunt van ons.

De meeste activiteiten van VEON passen binnen actuele maatschappelijke thema’s zoals:

 • Migratie en de positie van Arabische in het algemeen en in het bijzonder Egyptische migranten en vluchtelingen.
 • Mensenrechten, en vooral de positie van Arabische in het algemeen en in het bijzonder Egyptische vrouwen en met name jonge vrouwen (meisjes) binnen het gezin en alsmede de maatschappij.

Wij proberen onze doelen te bereiken via de onderstaande punten:

 1. Het bevorderen van de integratie van Egyptenaren / Arabische migranten in Nederland.
 2. Het bieden van hulp aan de Egyptische en Arabische gemeenschap in Nederland.
 3. Het organiseren van culturele, sociale (Nederlandse, Egyptische en Arabische) activiteiten.
 4. Het organiseren van activiteiten voor jongeren en vrouwen, met name voor jonge vrouwen
 5. Het uitdelen van informatie zowel in het Nederlands als in het Egyptisch (Arabisch) via tijdschriften en brochures.
 6. Het bevorderen van samenwerking tussen Nederlandse en Egyptische organisaties.
 7. Het bieden van hulp aan zwakke groeperingen zowel in Egypte als in Nederland.
 8. Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over de Nederlandse samenleving.
 9. Het bevorderen van Egyptische kunst en cultuur in Nederland door het geven van uitleg, informatie, toelichting, etc.
 10. Het stichten van een bibliotheek, informatie- documentatie centrum over Egypte.
 11. Het bieden van administratieve en morele hulp alsmede adviezen aan familie en nabestaande bij overlijden van Egyptenaren die wensen in Egypte begraven te worden.

 

Contactpersoon: Mohsen Aly

E-mail: mmmaly33@hotmail.com

Adres: Balistraat 48, 1094 JN Amsterdam

Balistraat 48
Amsterdam 1094 JN NL
Plan je route