ToP: Vereniging van Poolse Vrouwen

De Vereniging van Poolse Vrouwen – ToP is opgericht door en voor vrouwen, wonend in Nederland of België, die zich verbonden voelen met Polen.

ToP heeft haar doelen als volgt geformuleerd:

  • Het ontwikkelen van een netwerk tussen vrouwen die affiniteit met Polen hebben;
  • Het uitwisselen van deskundigheid, ervaring en informatie om zodoende van elkaar te leren;
  • Het behartigen van de belangen van de leden en elkaar ondersteunen;
  • Het vergroten van de eigen maatschappelijke bewustwording en het versterken van de eigen positie binnen de Nederlandse maatschappij;
  • Het promoten van de verworvenheden van de Poolse wetenschap en cultuur in Nederland.

ToP biedt haar leden de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, te inspireren en gezamenlijk ervaringen op te doen en te genieten. ToP organiseert gemiddeld 4 bijeenkomsten per jaar. De bijeenkomsten hebben verschillende thema’s en verschillend karakter.

logozondertekst

E-mail: post@topolki.nl of hanka@xs4all.nl

Facebook: www.facebook.com/ToPVerenigingvanPoolseVrouweninNederland