The Feminist Club Amsterdam

De Feminist Club Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie met als doel om feministen in en rond Amsterdam samen te brengen om elkaar te ondersteunen en ideeën uit te wisselen over onderwerpen gerelateerd aan intersectioneel feminisme. We proberen zowel wel online als offline een inclusieve en veilige feministische gemeenschap te creëren waar dit kan.

De Feminist Club Amsterdam organiseert verschillende soorten evenementen variërend van discussieavonden en boekenclubbijeenkomsten tot informele bijeenkomsten waar feministen samen kunnen komen en elkaar kunnen leren kennen. Wat voor evenementen we kunnen organiseren hangt voor een groot deel af van het initiatief van betrokken mensen. De Feminist Club Amsterdam doet ook mee aan demonstraties en andere activistische initiatieven.

Hoewel we over onszelf als een club of gemeenschap spreken is er geen lidmaatschap registratie. Iedereen die geïnteresseerd is kan naar onze evenementen komen of initiatieven aandragen.

 

 

The Feminist Club Amsterdam is an volunteer organization that aims to bring feminists in and around Amsterdam together to support each other and share ideas about topics related to intersectional feminism. We aim to create both online and offline an inclusive safe feminist community where this is possible. The Feminist Club Amsterdam organizes different kinds events varying from informal meetings for feminists to hang out together and get to know each other. What kind of events the group organizes depends largely on the initiative of involved people. The Feminist Club Amsterdam also participates in demonstrations and other activist initiatives.

While we speak of ourselves as a club or community, there is no actual membership registration. Everyone who is interested can join our event or propose initiatives.

 

Contactpersoon: Sander Dekker

Website: http://www.thefeministclub.nl/
E-mail: info@thefeministclub.nl
Facebook page: https://www.facebook.com/thefeministclubamsterdam
Facebook group: https://www.facebook.com/groups/feministclub