Stichting SAN Oost

Stichting SAN Oost is al meer dan dertig jaar actief in het stadsdeel Oost. De afkorting SAN staat voor Surinamers, Antillianen en Nederlanders. De stichting heeft als doelstelling om de emancipatie en participatie van Surinamers en Antillianen binnen de Nederlandse samenleving in het algemeen en binnen de leefomgeving van stadsdeel Oost in het bijzonder te bevorderen.

Het activiteitenaanbod van stichting SAN sluit nauw aan op de behoefte van de Surinamers, Antillianen en andere Nederlanders die steeds vaker meedoen aan activiteiten van SAN. De kracht van SAN Oost is dan ook de laagdrempeligheid van de activiteiten en een divers aanbod dat zowel jong als oud en mensen van diverse etnische achtergrond aanspreekt. De stichting beseft echter ook dat succes niet altijd alleen kan worden bereikt. Het samenwerken met relevante organisaties en instellingen in het stadsdeel versterkt de positie van de stichting en draagt bij aan de verdere ontwikkeling en inbedding van de activiteiten.

Contactpersoon: Marlene Babel

E-mail: sanoostamsterdam@gmail.com of marleneafiba@hotmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/stichtingsan

Derde Oosterparkstraat 159I
Amsterdam 1092 CW NH NL
Plan je route