Stichting Mavencio Multi-comorbiditeitsgroup

In 2002 startte Diane Hiwat met het begeleiden van chronisch zieken onder de naam Mavencio ontmoetingsgroep. In 2014 kreeg de ontmoetingsgroep vervolg in de Stichting Mavencio Multi-comorbiditeitsgroup (MMCG).

Mavencio multi-comorbiditeitsgroup (MMC) is een zelfhulporganisatie voor chronisch zieken die daarnaast ook sociale problemen hebben. MMCG begeleidt, adviseert en ondersteunt hen door ze in contact te brengen met lotgenoten waardoor ze uit hun, vaak geïsoleerde, bestaan worden gehaald, levensplezier/kracht hervinden, kunnen werken aan herstel van hun zelfbeeld/zelfvertrouwen en leren hun zelfredzaamheid te vergroten. Wij bieden ook voorlichting en ondersteuning aan de familie/naasten van de cliënten.

MMC verzorgt workshops, lezingen, trainingen, discussies en cursussen. MMC werkt voornamelijk met ervaringsdeskundigen die cliënten stimuleren om vanuit een intrinsieke motivatie hun houding en gedrag te veranderen.

Door gezondheidsproblemen vergeten mensen vaak dat zij met hun beperkingen toch een gelukkig leven kunnen leiden. MMCG streeft ernaar chronisch zieke mensen weer in hun eigen kracht te plaatsen (touwtjes in eigen handen en uitgaan van mogelijkheden). Dit doen wij door begeleiding en aandacht waardoor de kwaliteit van de leefsituatie en het welbevinden van de mensen sterk kan verbeteren.

De zorg die de stichting biedt is een aanvulling op en versterking van professionele hulp. De stichting werkt dan ook samen met organisaties uit de reguliere gezondheidszorg. MMC deelt haar kennis op het gebied van multi-comorbiditeit met als doel de onbekendheid met dit onderwerp in de maatschappij weg te nemen en het taboe hierop te doorbreken.

voorbeeldlogo20164

Contactpersoon: Diane Djamillah Hiwat

E-mail: mavencioontmoetingsgroep@hotmail.com

Facebook: nl-nl.facebook.com/mavencio.ontmoetingsgroep

Daalwijkdreef 11
Amsterdam-Zuidoost 1102 RN NH NL
Plan je route