Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI)

In 2005 richten enkele vrouwen van Marokkaanse, Islamitische afkomst Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie op met als missie mensen te helpen ‘het heft in eigen handen te nemen’. De initiatiefnemers wilden komen tot projecten die het mogelijk maken samen te leven op basis van wederzijds respect. Uitgangspunt: het moet niet van anderen komen. We kunnen het zelf realiseren. Inmiddels lopen diverse projecten voor zowel mannen als vrouwen, met uiteenlopende culturele en verschillende religieuze achtergronden, autochtoon en allochtoon.

Enkele projecten die nu gaande zijn: de Interculturele Taalschool voor Trainers (met de opleiding voor allochtone vrouwen tot Inburgeringscoach en veel inburgeringsactiviteiten), Taal en ouderbetrokkenheid, Taal en inburgering, ondernemersproject Czaar Bazaar, Leren door doen participatiemedewerker, Leren door doen commercieel medewerker detailhandel, opvoedingsondersteuningsproject Coach je Kind, training identiteitsontwikkeling en weerbaarheidstraining voor jongeren en het project Huiselijke Vrede.

Eigen aan Sipi is steeds dat projecten en trainingen vraaggestuurd worden ontwikkeld. Als we bijvoorbeeld mensen de Nederlandse taal leren, vragen we wat ze ermee willen doen en wat ze willen kunnen. Hun wensen en doelen zijn het vertrekpunt bij de ontwikkeling van onze trainingen en methodieken. Ook is in onze projecten altijd oog voor ieders levens- of migratie-geschiedenis, het behoren tot twee culturen, en culturele diversiteit en bepaaldheid.

We geloven in eigen kracht. Daarom werken we bij voorkeur met een train de trainer-aanpak. We zetten mensen in hun kracht. En dan kunnen deze empowerde vrouwen, mannen, jongeren, meiden anderen in hun omgeving gaan trainen om te gaan deelnemen aan de Nederlandse samenleving als inburgeringscoach, ouder, onderneemster etc.

sipi

Contactpersoon: Souad Salama (directeur)

E-mail: info@s-ipi.nl

Zuiderzeeweg 28
Amsterdam 1095 KJ NH NL
Plan je route