Stichting Himilo

Himilo staat voor hoop in de toekomst.

Stichting Himilo is een humanitaire vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, die zich inzet voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de allerarmsten van de bevolking in Somalië. Daarnaast is Himilo actief in Nederland om een bijdrage te leveren de verbetering van de maatschappelijke positie van de Somalische gemeenschap in Nederland. Bovendien zet Himilo zich in om genitale verminking bij vrouwen bespreekbaar te maken en tegen te gaan.

In Somalië is Himilo actief in de Zuid en Centraal Somalië, een gebied dat naar Somalische maatstaven een zeer arme streek is. Door het instorten van de centrale overheid zijn er nauwelijks voorzieningen op het gebied van onderwijs, water en gezondheidszorg aanwezig. Kortom: een gebied waar hulp heel hard nodig is en waar wederopbouw zeker ook een kans van slagen heeft.

In Nederland heeft Himilo een bijzondere positie. Himilo heeft leden. Dat zijn mensen die enerzijds gebruik maken van de diensten van Himilo, anderzijds de organisatie ondersteunen middels structureel financieel bijdrage. De leden van Himilo wonen in heel Nederland en zijn diverse, daardoor heeft de organisatie een landelijke karakter. De leden van Himilo zijn essentieel voor het bestaan van de organisatie, zonder hen heeft Himilo geen toekomst.

In Nederland is Himilo voornamelijk gericht op het verlenen van hulp en diensten op maatschappelijke, juridisch, sociaal en cultureel gebied, en het stimuleren en helpen van de in Nederland wonende achterban om in de Nederlandse maatschappij volwaardig te functioneren.

logo

E-mail: info@himilo.org

Facebook: www.facebook.com/HimiloNL

Postadres: Postbus 4443, 2003 EK Haarlem

Groenpad 4
Amsterdam 1068 EB NH NL
Plan je route