Stichting DIAN

Stichting DIAN is een Indonesisch vrouwennetwerk dat zich inzet voor Indonesische vrouwen in Nederland. DIAN streeft ernaar het inzicht van haar achterban te vergroten in de geschiedenis en ontwikkeling van de positie van Indonesische vrouwen. Bovendien wil DIAN bijdragen aan de emancipatie en participatie van deze vrouwen in de samenleving. DIAN organiseert studiebijeenkomsten en documenteert tekst, beeldmateriaal en levensverhalen van Indonesische rolmodellen. Ook organiseert DIAN informatiebijeenkomsten, cursussen en trainingen ter bevordering van integratie van Indonesische vrouwen in Nederland.

StichtingDian

Contactpersoon: Farida Ishaja

E-mail: stichting.dian@gmail.com of farida.ishaja@gmail.com of aminah@zonnet.nl

Facebook: www.facebook.com/Stichting-DIAN-1570755189854932