Stichting DIAN

Stichting DIAN is opgericht op 14 augustus 2013 als een sociaal vangnet voor de Indonesische vrouwen in Nederland met als doel de gemeenschapszin onder de vrouwen van alle afkomst te bevorderen.

Hiervoor hebben we activiteiten georganiseerd zoals onder andere :

* Diversiteit en Inclusie

* Financieel Misbruik

* Training Vrouwelijk Leiderschap

* Zorg verandert

enzovoort….

DIAN is de Indonesische vrouwenorganisatie die zich op de empowerment en integratie van Indonesische vrouwen in de Nederlandse samenleving richt. Met daarnaast het opbouwen van vriendschap en samenwerking met vrouwen van andere culturen.

stichting.dian@gmail.com