Stichting Camellia

Onder het motto verbinden, inspireren en ontplooien wil Stichting Camellia ruimte bieden voor autonome en kritische individuen die vanuit hun professie of interesse van betekenis zijn voor de gemeenschap en die deze kennis graag willen delen met iedereen die hier oor voor heeft.

Stichting Camellia wil hierin een schakelfunctie vervullen door mensen vanuit diverse sociale, culturele en maatschappelijke achtergronden bij elkaar te brengen en hier mogelijkheden voor te creëren.  Een van de mogelijkheden is om vrouwen die een extra duw in de rug nodig hebben, steviger in de Nederlandse samenleving te laten staan en een kans bieden om een positie te verwerven binnen de maatschappij,  economisch zelfstandig te worden en hun dromen na te laten jagen. Centraal hierbij staat het begrip ‘bewustwording’; deze bewustwording beslaat de eigen motivatie, eigen talenten, eigen mogelijkheden, zelfvertrouwen, geïnternaliseerde processen, keuzevrijheid en de kracht van de vrouw. Belemmeringen die deze bewustwording in de weg staan, zoals sociaal-culturele alsook externe maatschappelijke factoren, tracht Stichting Camellia te beslechten.

Het bovenstaande heeft geleid naar de volgende projecten:

·       Op weg naar participatie

·       Op weg naar werk

·       Op weg naar leiderschap

·       Tafels van Verbinding

Ook organiseert stichting Camellia panels en debatten.

logo+slogan

E-mail: info@stichtingcamellia.nl

Facebook: www.facebook.com/StCamellia/

 

Sara Burgerhartstraat 3
Amsterdam 1055 KV NH NL
Plan je route