Steungroep voor Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning

Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV)
Supportgroup Undocumented Women
Groupe Soutien des Femmes Sans-Papiers

Het motto van de Steungroep voor Vrouwen zonder Verblijfsvergunning (SVZV) is dat iedereen het recht heeft om zich waar ook ter wereld, naar eigen keuze en in veiligheid, te vestigen.

Sinds 1995 werkt het SVZV aan het verbeteren van de positie van vrouwen die, om welke reden ook, zonder geldig verblijfsdocument in Nederland wonen. Het gaat bijvoorbeeld over slachtoffers van vrouwenhandel, vrouwen die hier om sociaal-economische redenen zijn gekomen, vrouwen die eerder een asielverzoek hebben ingediend en vrouwen die huiselijk geweld ontvluchten – en vervolgens hun afhankelijke verblijfsvergunning verliezen.

Deze vrouwen, en soms hun gezinnen, bevinden zich in een achtergestelde positie en worden als gevolg van het repressieve migratiebeleid van de overheid van vrijwel alle voorzieningen in Nederland uitgesloten. Bij de activiteiten van de Steungroep staat het vergroten van de zelfredzaamheid van deze vrouwen voorop.

cropped-logo1

Contactpersoon: Frederica Armandillo

E-mail: info@svzv.nl

Van Ostadestraat 49B
Amsterdam 1072 SN NH NL
Plan je route