Stichting Aminah

Stichting Aminah bevordert de emancipatie, integratie en participatie – in de samenleving van mensen met en zonder een beperking. De medewerkers van de stichting bieden mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding. Hiermee bevorderen zij de binding met en betrokkenheid bij de samenleving en maatschappij. Aminah wil eenieder die op locatie komt het oprechte gevoel geven er toe te doen, zodat zij zich gekend weten in een vertrouwde omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn.

14567442_1111933538892428_2836725740379432330_o

Contactpersonen: Mbarka N’bir

E-mail: info@stichtingaminah.nl

Facebook: https://www.facebook.com/stichtingaminah/