Rode Kruis Amsterdam

Rode Kruis Amsterdam

Het Rode Kruis biedt wereldwijd hulp aan mensen in nood, vanuit de visie dat elk mens recht heeft op respect en waardigheid. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt.

Het Rode Kruis Amsterdam heeft ruim 700 vrijwilligers die in actie komen bij rampen of ongelukken, voorlichting geven, of EHBO verlenen op evenementen. Daarnaast wil het Rode Kruis de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen versterken, zodat zij zich beter weten te redden bij (nood)situaties. Door mensen handvatten te geven hoe te handelen en een netwerk op te bouwen waarop zij terug kunnen vallen, voelen zij zich veiliger. Ook zijn ze hierdoor beter in staat anderen te helpen.

Valkenburgerstraat 24
Amsterdam 1011 LZ NH NL
Plan je route