Sitara

Stichting Sitara is een maatschappelijke onderneming die mensen in hun
kracht zet door kennisvergroting en het stimuleren van groei en
bewustwording over hun eigen mogelijkheden. Sitara leert mensen hoe zij
bewust de regie kunnen nemen over hun dagelijks leven en functioneren
met participatie en zelfredzaamheid als uiteindelijk doel. Een gezonde
maatschappij bestaat uit mensen die zelfstandig keuzes kunnen maken op
basis van juiste informatie, gevoel van
gelijkwaardigheid en gelijke kansen. Om dit mogelijk te maken richten we
ons drie aandachtsvelden: Kennis, Kracht en Groei. We werken daarbij
doelgroepoverstijgend en vraaggestuurd.

sitara

Contactpersoon: Jessica van der Luyt

E-mail: info@sitara.nl

Jan Lievensstraat 20HS
Amsterdam 1074 TP NH NL
Plan je route