Single Supermom

Het doel van Stichting Single SuperMom is het ondersteunen van alleenstaande (tiener)moeders en hun kinderen. Ze tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bundelen van informatie en publiceren van boeken die bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van tiener- en alleenstaande moeders, afstandsmoeders (veelal alleenstaande moeders die door omstandigheden gedwongen – ter adoptie hebben moeten afstaan) en kinderen van alleenstaande moeders. Single Supermom wil gezondere en gelukkigere gezinnen creeëren, de (economische) zelfredzaamheid van alleenstaande ouders versterken en armoede onder éénoudergezinnen tegengaan. Daarbij is juist de link met zorg en opvoeding van groot belang.

download

Contactpersoon: Eva Yoo Ri

E-mail: info@singlesupermom.com

Facebook: www.facebook.com/singlesupermomevent/