Helpwanted.nl

Bij Helpwanted.nl adviseren we jongeren die slachtoffer zijn van online seksueel misbruik. Ouders, opvoeders en jongerenwerkers kunnen ook bij ons terecht voor advies.

Iedereen kan bij ons terecht. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via ons meldformulier en onze dagelijkse chat waar mensen vragen aan ons kunnen stellen. Wij verlenen dan een soort “Eerste Hulp bij Ongelukken”, waarbij we samen met het slachtoffer kijken naar wat zij op dat moment kunnen doen om de schade zo veel mogelijk te beperken.

Onder online seksueel misbruik verstaan wij onder andere:

  • Onvrijwillig doorsturen en verspreiden van naaktfoto’s en filmpjes
  • Bedreiging/chantage met naaktfoto’s en filmpjes
  • Misbruik van sociale mediaprofielen
  • Grooming (“online kinderlokken”)

Kijk op www.helpwanted.nl voor meer informatie en openingstijden.

Naast de chat en het meldformulier kunnen jongeren, ouders en professionals uitgebreide informatie vinden op onze website. Bijvoorbeeld over wat online seksueel misbruik is, hoe je het kunt voorkomen en wat je kunt doen wanneer het je is overkomen. Daarnaast geven wij ook voorlichtingen, workshops en gastlessen aan zowel jongeren als aan mensen die in aanraking komen met onze doelgroep. Kijk hiervoor op: https://www.helpwanted.nl/opvoeders/scholenpagina/

Contact:
Website: www.helpwanted.nl
Email: helpwanted@helpwanted.nl
Tel: 020 – 2615275