Diversiteitsland

Stichting Diversiteitsland is een advies- en projectbureau, dat zich richt op het bevorderen van gelijkwaardige deelname van sociaaleconomisch zwakkeren en niet-westerse allochtonen aan het maatschappelijke verkeer. Dat doen wij enerzijds door het wegnemen van blokkades en anderzijds door het versterken van hun eigen kracht. Ook heeft Diversiteitsland tot doel ontmoetingen en acceptatie tussen mensen met verschillende achtergronden, religies en culturen in de samenleving te bevorderen.

De activiteiten van Diversiteitsland zijn gericht op thema’s als positieve beïnvloeding, empowerment, participatie, beeldvorming, meningsvorming, dialoog, netwerken en verdraagzaamheid. Diversiteitsland is in 2008 opgericht en is gevestigd in de Indische Buurt in Amsterdam Oost. Vanuit deze locatie worden activiteiten uitgevoerd op verschillende plaatsen.

599147_342837532500838_857699052_n[1]

E-mail: info@diversiteitsland.nl

Postadres: Postbus 92073, 1090 AB Amsterdam

Facebook: www.facebook.com/diversiteitsland

Timorplein 29
Amsterdam 1094 CC NH NL
Plan je route