Blijf Groep Amsterdam

Blijf Groep biedt preventie, opvang en ambulante hulp bij huiselijk geweld.

Crisisopvang

Blijf Groep beschikt over een locatie voor veilig verblijf voor vrouwen en kinderen (crisisopvang). Gedurende de hele week is hier dag en nacht personeel aanwezig. Het aanbod is gericht op vrouwen die geweld door hun (ex) partner ondervinden en zich gedwongen zien het huis te verlaten, al dan niet samen met hun kinderen. Blijf Groep biedt in de regel opvang aan vrouwen vanaf 18 jaar; voor jongere vrouwen geldt dat zij bij een opvanglocatie van Blijf Groep terecht kunnen als zij een zelfstandige huishouding met hun partner hebben gevoerd. De crisisopvang is laagdrempelig en is gericht op het bieden van acute opvang. Het verblijf in de crisisopvang is er op gericht dat de cliënt (met haar kinderen) tot rust komt en zich beraadt op haar toekomst. De begeleiding is gericht op de toekomst en het maken van keuzes voor het vervolg. De crisisopvang biedt kortdurende opvang voor maximaal 6 weken, waarbij in uitzonderingsgevallen een verlenging van 6 weken kan worden gegeven.

Begeleid wonen

In het Oranje Huis Amsterdam biedt Blijf Groep Begeleid Wonen, waar 40 vrouwen met hun kinderen gebruik van kunnen maken. De vrouwen en hun eventuele kinderen hebben een eigen appartement, met 1 of 2 slaapkamers en een eigen douche/toilet en keuken. Ook is er een gemeenschappelijke huiskamer en kunnen de kinderen gebruik maken van kinderwerk. Begeleid Wonen is bestemd voor cliënten en hun eventuele kinderen, die na de crisisopvang eraan toe zijn om zelfstandiger te gaan wonen, maar nog wel behoefte hebben aan ondersteuning.

blijfgroep

E-mail: info@blijfgroep.nl

Facebook: www.facebook.com/blijfgroep

Website: www.blijfgroep.nl

Postadres: Postbus 2938, 1000 CX Amsterdam