Ashantinez

Ashantinez houdt zich bezig met maatschappelijke & psychosociale begeleiding aan vrouwen.

Zij doen dat middels psychosociale gesprekken met de deelnemende vrouwen. Het doel van de gesprekken is om vrouwen op weg te helpen de eigen regie weer in handen te nemen. De vrouwen worden geholpen te zoeken naar hun eigen kracht en krijgen van Ashantinez een steuntje in de rug. Verder ligt er ook focus op maatschappelijke begeleiding bv. het begeleiden naar instanties en voorzieningen.

Deze activiteit sluit aan bij de beleidsdoelen leefbaarheid, gezondheid en economische zelfstandigheid. Binnen de begeleiding, wordt gewerkt aan het psychisch welzijn (gezondheid) van de vrouwen. De vrouwen worden gestimuleerd sterk in hun schoenen te staan en gebruik te maken van hun eigen kracht. Ze worden aangemoedigd hun hulpbronnen en energiebronnen aan te spreken, om zo weer op eigen kracht te komen. We gaan met ze op zoek naar wat ze nog wel kunnen. Hun toekomstdoelen m.b.t. scholing, werk, gezin enz. wordt met hun besproken. Dit heeft zijn invloed op de zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Contactpersoon: Inez Dakriet