Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt financiële vergoedingen beschikbaar voor vluchtelingen- en migrantenorganisaties die voorlichtingen of dialoogbijeenkomsten willen organiseren over taboeonderwerpen als huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Tot 15 augustus 2016 kun je een aanvraag voor voorlichtingen in 2016 indienen via deze website.

De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken over leefstijl, partner, kinderen, opleiding, werk is niet voor iedereen in Nederland even vanzelfsprekend. De Nederlandse overheid maakt zich sterk voor een samenleving waarin het zelfbeschikkingsrecht wél voor iedereen vanzelfsprekend is. Het ministerie van SZW is daarom gestart met het Actieplan Zelfbeschikking 2015-2017. Vanuit dit actieplan is extra budget beschikbaar gesteld om migrantenorganisaties te stimuleren om meer voorlichtingen of dialoogbijeenkomsten over taboes te organiseren. SZW heeft Kennisplatform Integratie & Samenleving (Movisie) gevraagd om dit budget te beheren en te verdelen.

Wie kan een vergoeding aanvragen?

Vluchtelingen- en migrantenorganisaties die voorlichtingen of dialoogbijeenkomsten over taboeonderwerpen als huwelijksdwang, eergerelateerd geweld of homoseksualiteit willen geven. Het ministerie stelde een aantal criteria op waaraan de voorlichtingen moeten voldoen. Bijvoorbeeld dat de organisatie geen andere financiering voor de voorlichting heeft. En dat een voorlichting drie bijeenkomsten omvat. Er gelden ook andere voorwaarden, zie de website voor meer informatie over de voorwaarden en de vergoeding.

Deelnemen

Vul vóór 15 augustus 2016 het aanvraagformulier in. Voldoe je aan de voorwaarden die het ministerie stelt, dan komt je organisatie in principe in aanmerking voor de toekenning. Organisaties zijn vrij in het aantal aanvragen dat zij indienen, het maximale aantal toekenningen is echter drie vergoedingen per organisatie. Evenredige verdeling is het uitgangspunt. Kennisplatform Integratie & Samenleving (Movisie) sluit een contract met je af waarin de afspraken worden vastgelegd.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karen Bevers, medewerker trainingsbureau Movisie.

kis