Op maandagochtend 19 juni was Amy van het SPE aanwezig bij stichting Synchroon Plus. De studenten en docenten van de taal- en computerlessen sloten hun cursus af. De studenten kregen een certificaat als bewijs voor hun deelname en alles wat zij hebben geleerd.

Op deze ochtend had Rita Menig (de oprichter van Synchroon Plus) alle studenten en docenten: Yvonne, Ninan en Betty uitgenodigd om de cursus feestelijk af te sluiten. Tien studenten hebben het traject met groot succes afgerond. De meesten van hen waren deze ochtend aanwezig om hun certificaat in ontvangst te nemen. Twee studenten konden er niet bij zijn maar hadden daar een geode reden voor: zij hebben namelijk een baan gevonden in de periode dat zij de taal- en computerlessen volgden!

De ochtend begon met een terugblik op het traject. De studenten vertelden wat zij allemaal hadden geleerd. Natuurlijk hebben de lessen erg geholpen om hun woordenschat en leesvaardigheid te verbeteren. Ook hebben zij computervaardigheden opgedaan waardoor zij nu e-mails kunnen sturen met bijlagen en informatie kunnen downloaden. Daarnaast hebben zij in sociaal opzicht veel aan de lessen gehad. Er zijn goede contacten en vriendschappen ontstaan, de studenten hebben leren presenteren, durven nu veel vaker Nederlands te spreken met vrienden en familieleden en zij kunnen via e-mail vrienden en familieleden in het buitenland brieven schrijven.

Synchroon Plus gaat ook graag samenwerkingen aan met andere organisaties. Stichting Powerlady verwijst studenten door en Stichting Aan de Knoppen biedt een vergelijkbare cursus, ook zij waren voor deze ochtend uitgenodigd.

Rita Menig biedt samen met haar team van taal- en computerdocenten verschillende cursussen aan met uiteenlopende niveaus. Wil je hier meer over weten? Kijk dan snel op de website van Synchroon Plus!

 

Stichting Synchroon Plus

Stichting Synchroon Plus zorgt ervoor dat mensen digitaal kunnen participeren door cursussen op het gebied van computeren, internetten en Nederlands leren aan te bieden. Synchroon Plus leert mensen werken met een computer in een vertrouwde omgeving. De oprichter van Synchroon Plus Int., Rita Menig, zegt hierover: ‘Het doel is om mensen uit hun isolement te halen en misschien leidt het tot een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het goed dat hun kinderen zien dat hun vader of moeder wel degelijk op een computer kan werken’.

synchroonplus@gmail.com
https://www.synchroonplus.com/