Op dinsdag 6 juni gaven Amy en Sabine een gastles op de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Zij waren uitgenodigd door Fatima Bourri, docent bij de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV).

Fatima geeft deze periode het vak ‘Vrouw en Emancipatie’, dit was natuurlijk een passende gelegenheid om ook het SPE te introduceren bij de studenten. Er is een grote kans dat afgestudeerde CMV’ers in hun loopbaan te maken krijgen met emancipatievraagstukken, jongerenwerk of empowermentprojecten. Als zij in Amsterdam aan de slag gaan is het dan natuurlijk waardevol om het SPE en de vrouwenorganisaties van Amsterdam goed te kennen. Daarom hebben Sabine en Amy aan de studenten uitgelegd wat het SPE doet en een paar voorbeelden gegeven van organisaties en initiatiefrijke vrouwen in ons netwerk. Ook gaven zij de studenten inzicht in onderwerpen die aandacht verdienen als het gaat om de positie van Amsterdamse vrouwen, denk hierbij aan economische zelfstandigheid of psychische gezondheid.

Daarna gingen de studenten zelf aan de slag! Zij kregen de opdracht om een thema en programma voor een netwerkbijeenkomst te bedenken. We hebben veel goede ideeën langs zien komen. Sommige studenten stelde voor om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken maar er waren, bijvoorbeeld, ook studenten die uitleg wilden geven over feminisme.

Het was een geslaagde en leerzame dag. We zijn Fatima en haar studenten erg dankbaar voor deze kans om van elkaar te leren. We hopen dat de CMV’ers de ervaring van deze middag meenemen in hun studie en loopbaan om Amsterdamse vrouwen verder te ondersteunen.

Hogeschool van Amsterdam

Leren, werken en leven in Amsterdam zijn bij de HvA op een vanzelfsprekende manier met elkaar verbonden. De HvA is een grootstedelijke hogeschool waar studenten, docenten en onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samenwerken met elkaar en met bedrijven, organisaties en (kennis)instellingen.

Bij de opleiding CMV leg je jouw eigen bouwsteen voor een betere wereld. Daarmee ben je deel van een lange geschiedenis van ondernemende sociale idealisten. Van de oprichters van de eerste openbare bibliotheken en sociale ondernemingen tot de initiatiefnemers van jongerenwerk en community art.

Muller-Lulofshuis (MLH)
Wibautstraat 5a | 1091 GH Amsterdam
020 595 4900
info-cmv@hva.nl
http://www.hva.nl/