Het project Jongeren en Financiën van ProFor probeert jongeren, vooral jonge meiden begeleiding en ondersteuning te bieden met financiële kwesties. De bijeenkomst van vrijdag 15 februari stond in het teken van zelfredzaamheid; wat gebeurt er met je financiële situatie zodra je 18 wordt? Het bijhouden van je maandelijkse inkomsten en uitgaven is een goed begin om hier zicht op te krijgen. Al vrij vroeg op de avond werd duidelijk dat veel van de aanwezigen helemaal niet wisten wat hun financiële rechten en plichten waren vanaf hun 18e levensjaar.

Door middel van doorvragen kwamen we al snel achter de oorzaken van deze onwetendheid over financiën. Zo werd duidelijk dat er zowel thuis als op school bijna niet gesproken wordt over dit onderwerp. Ouders staan er vaak alleen voor en willen hun kinderen niet bij hun eventuele financiële zorgen betrekken. Toch bleken de jongeren hier wel degelijk iets van mee te krijgen. Zo vertelde één van de aanwezige jongens dat hij wel eens meebetaalde aan de rekeningen van zijn moeder met het geld wat hij met zijn bijbaantje verdiende.

‘’Ja.. Eén keer toen was ze niet thuis en toen zag ik dat we een rekening binnen hadden gekregen. Ze probeert het dan te verbergen ofzo… maar ik had het gezien en dacht wat is dit (lacht ongemakkelijk). Toen heb ik een deel van de rekening betaald, want ik wil niet dat zij zich zorgen moet maken’’.

Toch wordt er niet tot nauwelijks over de financiële situatie van de ouder of het kind gesproken thuis. De jongeren vertelden dat ze zowel thuis als op school vaak zelf opzoek moeten naar deze informatie, maar ze niet goed weten hoe. Daarom is dit project zo belangrijk. Hier krijgen zij wel de handvatten aangereikt die ze nodig hebben om uit de financiële problemen te blijven.  ‘’De jongeren van nu zijn de ouders van de toekomst’’ is de boodschap die Lucia van ProFor ons mee wilde geven. Door te beginnen met het onderwijzen van de jongeren van nu maken we het onderwerp bespreekbaar en kunnen we ervoor zorgen dat de jongeren van later niet tegen dezelfde problemen aanlopen.