Binnen het speerpunt Zelfbeschikking heeft Buurtmoeders Moederskracht het project ‘Themabijeenkomsten Moederskracht’ uitgevoerd. Met dit project heeft Buurtmoeders Moederskracht als doel om vrouwen die zichzelf willen ontwikkelen en professionaliseren te ondersteunen door middel van een stagewerkplek. Op 20 juni ging het SPE op speerpuntbezoek bij een van de activiteiten binnen dit project. De bijeenkomst stond in het teken van je eigen talenten ontdekken. 

De deelnemers beginnen de sessie met elk twee eigenschappen op te schrijven die zij bij zichzelf vonden passen. Op deze manier staan zij stil bij hun talenten om de bijeenkomst positief te starten. Hierna gaan ze met elkaar in gesprek over deze talenten, en hoe ze deze tot acties konden omzetten. Door aan elkaar uit te leggen hoe hun talenten naar voren kwamen in hun leven, leren zij oefenen met bijvoorbeeld solliciteren of jezelf presenteren. De gespreksleider gaf hun hierbij nog mee dat het belangrijk is om in kleine stappen jezelf te ontwikkelen. Zo leer je gaandeweg beter wat bij je past, en voelt het einddoel niet zo groots. Ook delen de vrouwen onderling tips met hoe ze bijvoorbeeld hun taal kunnen verbeteren door vrijwilligerswerk te doen of te helpen bij de school van hun kind. 

Na afloop gaan de aanwezigen naar huis met nieuwe inzichten over zichzelf en hun talenten. Met deze bijeenkomst draagt Buurtmoeders Moederskracht bij aan de emancipatie van vrouwen door ze bewust te maken van hun eigen talenten, waarmee ze hun zelfbeeld en zelfvertrouwen verbeteren en stappen durven te maken in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.