Op 23 november vond de laatste SPE Netwerkbijeenkomst van 2018 plaats. Met een groep voorvrouwen van vrouwen- en emancipatieorganisaties in Amsterdam gingen we op werkbezoek bij drie verschillende organisaties in Amsterdam-West.

Blijf Groep

De dag begon bij Blijf Groep op de Tollensstraat. Hier is het Oranjehuis gevestigd: een plaats waar gezinnen die te maken krijgen met huiselijk geweld veilig opgevangen kunnen worden. In het Oranjehuis is er plaats voor 55 gezinnen en daarnaast zijn er nog 20 woningen door de hele stad verspreid.

Naast opvang, biedt de Blijf Groep ook ambulante zorg. De Blijf Groep probeert waar nodig ambulante zorg aan te bieden, omdat de opvang echt levens op zijn kop zet. De opvang is dan ook het zwaarste middel wat de organisatie inzet. Jolanda Vader, manager primair proces bij de Blijf Groep, legde uit hoe het proces van A tot Z in zijn werk gaat. “De zorg begint aan de telefoon,” zei Jolanda. Iedereen kan bellen naar de Blijf Groep, voor elke vraag over huiselijk geweld. Dan zijn er gesprekken mogelijk, waarna er hulp geboden kan worden bij de Blijf Groep, of, als dit niet mogelijk is, bij een andere instantie. Blijf Groep probeert zo toegankelijk mogelijk te zijn en de drempel naar hulp zo laag mogelijk te maken.

Vanuit de aanwezigen waren er verschillende vragen. Zo vroegen aanwezigen zich af of contactpersonen vanuit een informele organisaties aanwezig mogen zijn tijdens gesprekken tussen de Blijf Groep en cliënten. De ervaring van de Blijf Groep is dat in deze situaties, een cliënt soms liever alleen het gesprek voert. Huiselijk geweld is een gevoelig onderwerp waarbij vertrouwen een belangrijke kwestie is. Vaak is het zo dat als er iemand bij zit, ook al is dit iemand die de cliënt kent, de cliënt niet alles durft te delen. Toch zien medewerkers van de Blijf Groep in dat een contactpersoon vanuit de informele organisaties van grote waarde kan zijn, waardoor een cliënt zich extra gesteund voelt.

“Economische zelfstandigheid beschermt tegen problemen en beschermt tegen geweld.” – Jolanda Vader

Een ander punt dat naar voren kwam tijdens het bezoek was de hulpverlening aan personen die geen verblijfsvergunning hebben. Enkele organisaties gaven aan vrouwen te kennen die naar Nederland zijn gevlucht vanwege geweld in hun thuisland. Hier werkt de Blijf Groep in een grijs gebied. Voor deze vrouwen is de belangrijkste kwestie vaak onderdak, wat niet altijd mogelijk is. Belangrijk om te weten is dat waar mogelijk altijd gekeken wordt naar oplossingen.

De Blijf Groep probeert de verbinding met informele organisaties te vergroten. Deze organisaties, legde Jolanda uit, zijn essentieel in het opsporen en aanpakken van huiselijk geweld. Floortje Lauriks, werkzaam bij de Gemeente Amsterdam, vertelde over het opzetten van een kerngroep, waarbij er samen wordt gewerkt met informele organisaties om huiselijk geweld tegen te gaan. Informele organisaties staan vaak dichter bij de doelgroep en kunnen bepaalde personen beter bereiken dan formele organisaties.


GGZ-Brandaris

In het gebouw van de Portugese Vereniging Amsterdam gaf Tofaha Elias de tweede presentatie. Met haar organisatie GGZ-Brandaris houdt zij zich bezig met vluchtelingen. De organisatie is begonnen met het bieden van geestelijke gezondheidszorg aan vluchtelingen. Nu organiseert de stichting ‘taalcafe’s’ om vluchtelingen te ondersteunen bij het leren van de Engelse taal. Ook organiseren ze, in samenwerking met de gemeente, wekelijkse huiskamerbijeenkomsten. GGZ-Brandaris organiseert daarnaast evenementen in samenwerking met de buurt. Elk jaar viert de organisatie ook Internationale Vrouwendag.

Een tijd geleden zat GGZ-Brandaris nog op de Potgieterstraat, maar door steeds hoger wordende huurkosten was de organisatie gedwongen om naar Osdorp te verhuizen. Hier hebben zij een ruimte in het Huis van de Wijk ’t Blommetje. Hier zijn veel restricties en is er weinig plek en weinig rust. Zo is de ruimte vaak niet geschikt voor bijvoorbeeld het geven van een training.

Door een tekort aan middelen is het moeilijk voor de stichting om vrijwilligers een vergoeding te geven of docenten te betalen. Deze knelpunten van GGZ-Brandaris zijn erg herkenbaar voor veel andere vrouwen. Het verkrijgen van een prettige en goede, maar ook betaalbare locatie is een grote uitdaging voor elke organisatie. Meer samenwerking is nodig, gaven verschillende vrouwen aan. Als organisaties samen een locatie delen, besparen zij kosten en staan ze sterker tegenover verhuurders. Gelijk werden er door verschillende organisaties plannen gemaakt om op dit gebied samen te werken. Dit is een mooi voorbeeld van het ‘netwerken’ op de Netwerkbijeenkomst: organisaties komen in contact met elkaar en vinden manieren om samen te werken.

Stichting Aminah

Met de tram reisde het gezelschap tot slot naar dagbesteding Amira van Stichting Aminah in de Kolenkitbuurt. Daar vertelde Safia, wijkverpleegkundige en vrijwilligster bij Stichting Aminah, meer over de stichting. Stichting Aminah helpt haar cliënten op alle vlakken van het leven. De stichting hoopt, door passende begeleiding te bieden, mensen de regie terug te geven in het leven. De missie van de stichting is dan ook om cliënten te begeleiden naar participatie, ondernemerschap, zelfontplooiing en een gezond en duurzaam leven.

Stichting Aminah is met de zelfontwikkelde ‘Amira methode’ een steunpunt in de wijk. Iedereen is welkom. Dagbesteding Amira is een activiteitencentrum, ontspanningsplek, maar ook een kennis- en ontwikkelcentrum.

De Stichting staat niet stil: zij groeit door. De Stichting hoopt in de toekomst (nog) meer partners te vinden om mee samen te werken. Ook zijn er meer financiële middelen en meer tijd nodig, zodat er genoeg geld is om nieuwe ideeën op te zetten en uit te werken. Daarnaast wil de Stichting graag haar kwaliteit behouden en meer mensen aan de stichting binden.

Na afloop was er tijd om verder met elkaar te praten tijdens de lunch. Het SPE wilt alle deelnemende organisaties en aanwezigen bedanken voor het mogelijk maken van een geslaagde Netwerkbijeenkomst.

Contactgegevens

Blijf Groep

Blijf Groep Amsterdam – Oranje Huis
Tollensstraat 59a
1053 RS Amsterdam

Postbus 67024
1060 JA Amsterdam

088 234 24 50 (Hulp, advies en aanmeldingen)
088 234 26 50 (Receptie)

Stichting GGZ-Bandaris

Huis van de Wijk ’t Blommetje
Hoekenes 25
1068 ML Amsterdam
Contactpersoon: Tofaha Elias
E-mail: toff_71@yahoo.com
Facebook: www.facebook.com/ggz.brandaris

Stichting Aminah

Bos en Lommerweg 387
1061 DH  Amsterdam
info@stichtingaminah.nl
020-7552409
Facebook: https://www.facebook.com/stichtingaminah/