Op zaterdag 13 maart ging het SPE op speerpuntbezoek bij Platform Nieuwe Amsterdammers. In 2020 heeft de organisatie binnen het speerpunt ‘Zelfbewust opgroeien’ budget toegekend gekregen voor het project ‘Ik heb een droom’. Met dit project willen ze vrouwen helpen om stil te staan en kritisch naar zichzelf te kijken. Zo kunnen zij zich verdiepen in wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Tijdens de activiteiten worden de deelnemers begeleid en geholpen om een helder zelfbeeld te krijgen en worden handvatten geboden zodat de vrouwen zelf de regie over hun leven krijgen en zichzelf kunnen ontplooien.

Het SPE is op bezoek bij de bijeenkomst met als thema ‘Tijd voor jezelf’. De bijeenkomst start met een opdracht, waarin de vrouwen moeten nadenken over een sociaal contact moment waar zij energie van kregen. De gedachte hierachter is dat je veel contacten en relaties hebt die je in het dagelijks leven moet onderhouden, dit geeft energie, maar sommige contacten kosten juist energie. Daarom is het belangrijk om bewust om te gaan met je gevoelens en deze te herkennen.

Hierna wordt besproken waar de vrouwen aan denken als ze ‘tijd voor jezelf’ horen. Dingen doen die je zelf leuk vindt wordt genoemd, zoals tv kijken, gedichten schrijven of breien. Toch geven een aantal vrouwen ook aan weinig vrije tijd te hebben om dit te doen, omdat ze een man en kinderen hebben. Volgens de gespreksleider is dit is geen goed excuus, de deelnemers denken vaak dat ze iedereen tevreden moeten houden, maar op die manier denken ze alleen aan anderen en niet aan zichzelf.

‘’Ik kan moeilijk nee zeggen, ik doe dingen om anderen blij te maken. Soms voelt het alsof ik mezelf vergeten ben. Ik probeer te veranderen maar dat lukt nog niet helemaal. Dit soort trainingen en bijeenkomsten zijn goed om hierbij stil te blijven staan.’’

Waarom is tijd voor jezelf belangrijk? Dat is iets wat veel vrouwen denken. De gespreksleider geeft aan dat in Nederland het leven heel druk is, zelfs als je niet fysiek bezig bent, zijn je gedachten aan het werk. Er is altijd wel iets om te doen. Daarom is het goed om je soms even terug te trekken en alles in je dagelijks leven los te laten. Denk dan aan jezelf en aan de dingen die je leuk vindt, waar je energie van krijgt. Tijd voor jezelf maken kan zelfs werken als medicijn tegen stress, je voelt je mentaal en lichamelijk beter.

Tijd nemen voor jezelf zorgt niet alleen voor profijt voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Als jij rust hebt in je hoofd dan is het voor je omgeving prettiger om met je om te gaan. Je straalt energie uit naar je familie en vrienden, en ontvangt dit dan ook van hen. Als tip wordt meegegeven:

‘’Wees niet bang om lui genoemd te worden. Tijd voor jezelf is niet iets waar je je voor moet schamen of schuldig door te voelen. Het is goed om er voor anderen te zijn, maar je moet niet jezelf vergeten.’’

Hierna gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over wat de reden is dat zij elke dag uit bed komen. Een aantal van hen geeft aan dat dit vaak is omdat ze bepaalde verplichtingen hebben, zoals kinderen naar school brengen of een afspraak. Familie speelt dus een grote factor hierin. Het belang van familie in niet-westerse culturen wordt aangekaart. In Nederland lijkt de balans tussen jezelf en familie beter te zijn verdeeld. Waar ligt dat aan? Een van de vrouwen vertelt:

‘’Het ligt aan onze opvoeding, familie is bij ons het allerbelangrijkst. Als je in ons thuisland iets niet doet voor familieleden wekt dat gevoelens van schaamte op. Daarbij komt dat je wil dat zij jou ook helpen als je ze nodig hebt. Hierdoor zetten wij anderen op de eerste plek.’’

Veel mensen zijn bang om alleen te zijn. Sociale contacten hebben zoveel impact, dat hun identiteit wordt gevormd door de aanwezigheid van anderen. Geen aandacht van anderen zorgt er misschien voor dat ze aan zichzelf twijfelen.

Ten slotte geven alle deelnemers aan wat ze van deze sessie hebben geleerd. Wat hier duidelijk wordt is dat mensen helpen ervoor zorgt dat je eigen leven ook mooier wordt. Problemen horen bij het leven, dus probeer positief te blijven. Geniet van je tijd en cijfer jezelf niet weg.

Platform Nieuwe Amsterdammers biedt de vrouwen tijdens de bijeenkomst een veilige ruimte om hun persoonlijke verhalen en ideeën te delen, waarin zij van elkaar kunnen leren. Het project draagt bij aan het motiveren van vrouwen om zichzelf te leren kennen en zichzelf niet weg te cijferen.