Op woensdag 5 mei was het SPE op speerpuntbezoek bij Stichting Congada. In 2020 heeft de organisatie binnen het speerpunt ‘Arbeid en Zorg’ budget toegekend gekregen voor het project ‘Zorgeloos met Pensioen’. Stichting Congada signaleerde dat veel vrouwen met een migratie achtergrond niet goed voorbereid zijn op hun pensioen. Veel van deze vrouwen zijn namelijk pas op latere leeftijd naar Nederland gekomen, waardoor ze niet volledig pensioen opgebouwd hebben en tijdens hun pensioen in een AOW-gat vallen. Dit zorgt ervoor dat mensen op hun oude dag nog in de geldproblemen komen. Met dit project gaat Stichting Congada deze vrouwen bewust maken van hun financiële situatie tijdens hun pre-pensioen periode, omdat ze nu nog voorbereidingen kunnen treffen. Zodat ook zij zorgeloos met pensioen kunnen gaan. Dit doen ze door in verschillende stadsdelen voorlichtingen aan vrouwen aan te bieden waarbij ze de vrouwen tips geven hoe ze hun beschikbare vrije tijd ten dienste kunnen stellen van anderen, maar ook van zichzelf en hierbij eventueel ook financieel voordeel van kunnen hebben. Na deze voorlichtingen is het ook mogelijk voor de vrouwen om persoonlijke begeleiding te ontvangen.

Het SPE was aanwezig bij de voorlichtingsbijeenkomst in Amsterdam Oost. Hier waren 9 deelnemers fysiek aanwezig en er was een livestream opgezet voor de mensen die niet aanwezig konden of durfden te zijn vanwege corona. De bijeenkomst bestond uit twee onderdelen. Eerst kregen de aanwezige vrouwen een voorlichting over het pensioen door een pensioenfondsspecialist en vervolgens kregen de deelnemers een voorlichting over manieren om bij te verdienen met een sociaal project.

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit twee onderdelen. Het werknemerspensioen, dit is het deel wat je opbouwt door te werken. En de AOW, hier heeft iedereen recht op en dit is het deel wat aangevuld wordt door de overheid. Om de volledige AOW te krijgen moet je 50 jaar in Nederland gewerkt hebben, omdat je 2% AOW per jaar opbouwt. Als je in de ziektewet zit, kan het zijn dat er een regeling is dat je pensioenopbouw vanuit de werkgever gewoon doorbetaald wordt, maar dit is niet altijd zo. Ben je benieuwd hoe jouw pensioensituatie eruit ziet? Op www.mijnpersioenoverzicht.nl kan je de informatie over je pensioen inzien.

De pensioenfondsspecialist vraagt de aanwezige vrouwen wie er denken een pensioengat te hebben. Je spreekt van een pensioengat wanneer je te weinig geld hebt om van rond te komen of veel minder krijgt dan toen je nog werkzaam was. Zes van de aanwezige vrouwen steken hun hand op. Veel van hen zijn of op latere leeftijd naar Nederland gekomen, hebben in het buitenland gewoond of zitten in de ziektewet. Deze voorbeelden sluiten aan bij de redenen waarom je geen volledige AOW opgebouwd hebt:

 • Je bent op latere leeftijd naar Nederland gekomen
 • Je hebt veel verschillende werkgevers gehad
 • Je bent gescheiden en moet een deel van je pensioen afstaan aan je ex-partner
 • Je hebt parttime gewerkt
 • Je hebt in het buitenland gewoond

Wanneer je ver onder het minimum inkomen zit kan je aanvulling vanuit de bijstand krijgen. Het enige nadeel hiervan is dat je wanneer je bijstand ontvangt niet mag remigreren. Veel van de aanwezige vrouwen komen namelijk uit Suriname en zouden graag hun oude dag daar willen doorbrengen. Ook benadrukken veel vrouwen dat ze het oneerlijk vinden dat ze minder pensioen krijgen, omdat ze hier pas op latere leeftijd gekomen zijn:

‘’Ik ben geboren onder de Nederlandse vlag in Suriname, het was een kolonie, het was onderdeel van Nederland. En toch heb ik geen recht op volledig pensioen, dat voelt oneerlijk.’’

Tijdens het tweede deel van de voorlichtingsbijeenkomst kwam Palmira Lieuw van Vereniging AANEEN, een organisatie uit het SPE-netwerk, langs. Zij verzorgde een workshop waarin ze uitleg gaf over manieren om met je sociale passies geld bij te verdienen. De workshop begint met een inventarisatie van de financiële situatie van de vrouwen. Niet iedereen blijkt uit te komen aan het einde van de maand.

Vervolgens wilt Palmira graag weten wanneer iedereen gelukkig is. Ze noemt dat iemands ‘persoonlijke succes’. De antwoorden die voorbij komen zijn: plezier, anderen helpen, dankbaarheid, gezondheid, balans en financiële vrijheid. Palmira benoemd dat veel van deze geluksmomenten en persoonlijke successen je kunnen helpen om je financiën te versterken. Wanneer jij gelukkig wordt van andere mensen helpen kan je bijvoorbeeld sociale projecten voor je wijk opzetten, zoals Sophia van Stichting Congada ook doet. Het blijkt al snel dat de aanwezige deelnemers hier wel oor naar hebben. Het is een groep ondernemende dames die veel ziet gebeuren in de wijk en zich graag voor de gemeenschap in wilt zetten. Eén van de deelnemende vrouwen benoemd dat ze in haar stadsdeel veel hangouderen ziet een andere deelneemster deelt dat ze vroeger een project had waarbij ze kinderen in Suriname nieuwe schoolschoenen en spullen gaf. Hier haalde ze alleen zelf geen financieel gewin uit. Palmira legt uit dat je het zo kan inrichten dat er ook budget voor jezelf vrij kan komen wanneer je een sociaal project opzet. Zo is er in Amsterdam de mogelijkheid om bij de gemeente buurtbudgetten als privé persoon aan te vragen, waarmee je jouw project op kan zetten. Ook zijn er veel fondsen in Nederland die graag geld geven aan sociale proejcten.

Ze neemt de vrouwen mee door een fondsaanvraag. Wat de meeste fondsen graag willen weten zijn de volgende punten:

 1. Wie ben je: Een stichting, vereniging of een privé persoon?
 2. Wat ga je doen? Leg hier als je ene project in het buitenland wilt doen een verbinding met Nederland.
 3. Waarom is jouw idee belangrijk?
 4. Wie wil je bereiken en hoe ga je dit doen?
 5. Wanneer is het project geslaagd?
 6. Begroting

Zorg dat je bovenstaande punten duidelijk hebt voor jezelf en kan uitleggen. Wanneer je budget toegekend krijgt kan je jezelf bijvoorbeeld geld geven voor de uitvoer van het project. Op deze manier kan je bezig zijn met iets wat jou gelukkig maakt, maar kan je ook wat geld opsparen voor tijdens je pensioen. Mocht je een aanvraag willen doen dan kunnen Vereniging AANEEN en Stichting Congada je ondersteunen en adviseren.

Stichting Congada weet met het project ‘Zorgeloos met pensioen’ het gesprek over het maken van een pensioenplan open te breken. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten worden vrouwen gestimuleerd om na te denken over hun pensioen en krijgen zij tips om zich goed voor te bereiden op hun pensioenperiode mee. Ook worden de vrouwen gemotiveerd om zich bij Stichting Congada aan te sluiten om verder aan hun pensioenplan te werken. Stichting Congada hoopt dat zo ook deze vrouwen over een paar jaar zorgeloos met pensioen kunnen.