Op vrijdag 9 oktober ging het SPE op speerpuntbezoek bij Stichting Aknarij West. In 2019 heeft de organisatie binnen het speerpunt ‘Jongens en Mannenemancipatie’ budget toegekend gekregen voor het project ‘De Andere Helft’. Het doel van dit project is mannen stimuleren om een actieve rol in te nemen binnen hun gezin. Dit doen zij door het gesprek te openen over de rolverdeling tussen de man en de vrouw. Het project gaat ervan uit dat de man vaak de dominante positie binnen het huis heeft en de vrouw zich hierdoor niet gelijkwaardig kan ontwikkelen. Door over dit thema in gesprek te gaan hopen ze een betere balans in de rolverdeling te creëren en de vrouw zo meer ruimte te geven. Aangezien de emancipatie van de vrouw niet zonder steun van de man kan plaatsvinden.

Dris Bouras is de gespreksleider van tijdens de bijeenkomst. Hij verzorgt een prikkelende inleiding waarin hij uitleg geeft over het concept ‘’de patriarchale samenleving’’. Een samenleving waarin de man dominant is en de vrouw passief. Deze dominante rol van de man in de samenleving werkt ook door binnen het gezin. Zo legt hij uit dat verschillende factoren, zoals cultuur, opvoeding en religie iemands gedrag in de samenleving bepalen. Hierbij benoemt hij wel dat de ongelijke rolverdeling niet cultuurgebonden is, maar inherent is aan het patriarchaat.

Om de aanwezige mannen te prikkelen kijken we naar een video. In deze video zitten verschillende mannen en jongens op een stoel. Ze kijken naar foto’s van handen en moeten omschrijven van wie deze handen zijn. Veel van de mannen denken dat de handen van hardwerkende mannen zijn. Uiteindelijk blijken de handen van hun dochters of vrouwen te zijn, het zijn de handen van vrouwen die hard werken binnenshuis. Deze video opent het gesprek voor de groep.

De hele groep is het erover eens dat er thuis een gelijke taakverdeling moet zijn. Zij geven aan dat ze ook allemaal meehelpen in de huishouding en dat hun vrouwen dit waarderen. Het enige probleem is dat je naar buiten toe niet wilt laten merken dat je je vrouw. De mannen willen niet als watje gezien worden, maar de vrouwen willen ook niet dat anderen denken dat ze het huishouden niet alleen aankunnen. Ze verteld één van de mannen:

 

‘’Wanneer wij visite hebben en ik wil opstaan om mijn vrouw te helpen in de keuken, dan zegt zij: ‘’Hallo waarom sta jij op!? Wij hebben visite, ga lekker zitten ik kan dit wel alleen’’. Zij schaamt zich dan voor de visite dat ze geholpen wordt door mij, maar als de visite weg is dan doe ik ook gewoon de afwas!’’

 

De mannen knikken instemmend en bespreken dat de sociale druk van buitenaf veelvoorkomend is. De bijeenkomst eindigt met de vraag: hoe kunnen wij deze patronen doorbreken? Dit is een onderwerp waar de mannen graag nog een keer over in gesprek gaan.

Stichting Aknarij West weet met deze bijeenkomsten een fijne open sfeer te creëren voor mannen om te praten over vastgeroeste rolpatronen en hoe zij deze kunnen doorbreken.