Ben jij een enthousiaste professional die weet hoe je met de dynamiek en bijkomende uitdagingen van Amsterdam om moet gaan? En wil jij een bijdrage leveren en leiding geven aan het oplossen van de complexe opgaven en problematiek van deze diverse wereldstad, die continu in beweging en ontwikkeling is? Dan is Bureau Interim & Advies (BIA) naar jou op zoek.

In het kort

Vaste baan
Uren per week
36
Werk-/denkniveau
Wo
Plaatsingsdatum
17-06-2019
Salaris
max € 7.215,-
Vacaturenummer
19060078
Sluitingsdatum
30-06-2019
Vakgebied
(Project)management, Advies/beleid

De functie

BIA is een intern interim- en adviesbureau van de gemeente Amsterdam en is een vertrouwde partner voor interim dienstverlening en strategisch advies binnen de gemeente. BIA is op zoek naar een proactieve, flexibele programmamanager met veel management ervaring die tevens veel ervaring heeft met het inspirerend leiding geven aan veranderkundige opgaven.

Dit ga je doen

Als programmanager van BIA heb je een sterk afwisselende baan. Je werkt namelijk op interim basis aan verschillende opdrachten binnen de gemeente. Jouw doel is collega’s binnen de gemeente -waar nodig- te helpen bij het realiseren van hun doelen voor de stad. Samen werk je aan politieke en ambtelijke prioriteiten. Je krijgt te maken met verschillende thema’s zoals zorg, veiligheid, openbare ruimte, economie, verkeer en vervoer en interne dienstverlening. Kortom: jouw werk gaat over alles wat Amsterdam nodig heeft en ook jouw rol kan wisselen.

Je  werkt aan complexe vraagstukken. Soms gaat het om vraagstukken waarbij verschillende partijen binnen de gemeentelijke organisatie zijn betrokken. In andere gevallen gaat het om vraagstukken waarbij meerdere partijen binnen en buiten de gemeente betrokken zijn. Als programmamanager begeleid en leid je teams in hun verander- en ontwikkelopgaven en begeleid je processen met verschillende partijen en diverse belangen. Je weet te sturen op resultaten en tegelijkertijd ben je als veranderkundige goed onderlegd en kan je een dusdanige strategie ontwikkelen en implementeren dat de beoogde verandering duurzaam gerealiseerd wordt: je laat de organisatie zo achter dat deze er zelf mee verder kan.

Je kan ingezet worden om rollen te vervullen als:

 • Programmamanager van een complex verandertraject, bijvoorbeeld de opzet en aansturing van het leerhuis voor de implementatie van de omgevingswet of het programmamanagement masterplan Handhaving & Reiniging;
 • Strategisch adviseur van het management/de directie bij complexe management of sturingsvraagstukken, bijvoorbeeld bij complexe samenwerkingsvraagstukken of sturings- of reorganisatie vraagstukken;
 • Begeleider, coach of trekker van bijvoorbeeld teambijeenkomsten in organisaties;
 • Interim manager van een organisatieonderdeel.

Er wordt van je verwacht dat je zelf opdrachten weet binnen te halen. Vakmanschap, kennisontwikkeling, vernieuwing en het in praktijk toepassen van nieuwe ideeën zijn kenmerkende begrippen voor BIA.

Alle adviseurs bij doen actief aan kennisdeling en werken continu aan hun vakmanschap en aan de professionalisering van BIA. Er wordt verwacht dat je hierin een prominente rol vervult, zowel naar binnen als naar buiten. Daarnaast  houd je je  actief bezig met de ontwikkeling van toepasbare kennis vanuit diverse invalshoeken op het gebied van veranderkunde (bijvoorbeeld vanuit systeemdenken, transitiemanagement, agile werken, breinwetenschap). Je  draagt deze kennis ook over aan collega-adviseurs en aan andere collega’s binnen de gemeente, bijvoorbeeld door coaching, het begeleiden van actieonderzoek, een publicatie of het organiseren van netwerkbijeenkomsten.

BIA streeft naar een diverse samenstelling van adviseurs om met meerdere visies en ervaringen de organisatie te verrijken. En draagt zo bij aan de ambitie van de gemeente Amsterdam om een organisatie te zijn die een afspiegeling is van de beroepsbevolking in de stad.

Wij zoeken iemand met:

 • minimaal 5 jaar ervaring met leidinggeven en met het opereren als sparringpartner op management/directieniveau;
 • een afgeronde academische opleiding, minimaal master niveau;
  minimaal 5 jaar ervaring met leiding geven aan project- en/of programmateams die werken aan complexe veranderopgaven in een bestuurlijke/politieke context;
 • minimaal 3 jaar ervaring in het werken in een ambtelijk/bestuurlijke context;
  minimaal 3 jaar ervaring met verandervraagstukken, zoals organisatie-brede ontwikkeltrajecten en/of grote reorganisaties;
 • goede adviesvaardigheden, welke ook vertrouwen wint op managementniveau;
 • managementervaring op meerdere plekken en je beschikt aantoonbaar over meerdere managementstijlen;
 • relevante, actuele kennis van de vakgebieden veranderkunde en project- en programmamanagement.

Je dient bovenstaande ervaringen specifiek te beschrijven en aantoonbaar te maken in je CV.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Denken: omgevings- en organisatiebewustzijn, plannen, organiseren en analytisch / probleemoplossend vermogen;
 • Voelen: inlevingsvermogen, samenwerken, lef;
 • Kracht: sturend vermogen, overtuigingskracht, resultaatgerichtheid, nederigheid, dienstverlenend en ondernemerschap.

Deze competenties worden tijdens het sollicitatiegesprek beoordeeld.

Dit bieden wij jou

 • Een uitdagende werkomgeving in een organisatie waarin je de kans krijgt jouw creativiteit en verantwoordelijkheidsgevoel tot zijn recht te laten komen, door te groeien en te leren.
 • Wij bieden goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Werken aan je professionalisering is een belangrijk goed en een voorwaarde om iedere keer met een nieuwe opgave aan de slag te kunnen.
 • De functie is ingeschaald in schaal 14/15. Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.770,- en maximaal € 7.215,- bruto per maand op basis van 36 uren per week.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a.:
  – opname in het ABP-pensioenfonds
  – een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen.
  – een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering

Hier ga je werken

BIA werkt dienstverlenend en op aanvraag van alle clusters, directies en stadsdelen van de gemeente Amsterdam. Collega’s bellen ons voor adviesvragen en om verandertrajecten, projecten en programma’s te (bege)leiden. Door veel verschillende opdrachten uit te voeren zijn onze professionals veelzijdige adviseurs, procesbegeleiders, project- en programmamanagers en (verander)managers. Zij kennen de gemeente goed, doen actief aan kennisdelen en zijn snel ingewerkt. Met een proactieve en onafhankelijke brede en frisse blik brengen zij werkplezier en enthousiasme mee naar hun opdrachten.

Flexibel ingericht en verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie: iedereen werkt actief mee aan de koers en ontwikkeling van BIA. Als interim professional ben je  zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke ontwikkeling, je bijdrage aan BIA en je werk voor de stad.

Kennisdelen en professionele ontwikkeling is van groot belang voor de adviseurs . . Er zijn drie vakgroepen van waaruit de interim professionals verder leren en kennisdelen over hun vak:

 • 1.Veranderkunde: het (bege)leiden van teams in hun verander- en ontwikkelopgaven en het begeleiden van processen met verschillende partijen en diverse belangen;
 • 2. Strategische advisering: advisering over brede veranderkundige, beleidsmatige en procesmatige vraagstukken, van de analyse tot het ontwikkelen van veelzijdige oplossingsrichtingen;
 • 3. Project- en programmamanagement: het op projectmatige wijze realiseren van opgaven in de praktijk.
  Verder nemen onze adviseurs  actief deel aan een van bovengenoemde vakgroepen. Wisseling van vakgroepen is mogelijk.

Informatie

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Kitty Sachs (manager), bereikbaar op maandag en dinsdag van 17.00 en 18.00 uur of op vrijdagen tussen 9.00 en 12.30 uur op nummer 06-1024 9753 of neem contact op met Martijn de Koning Gans (manager), bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur op 06-12537164 of mail naar: interimenadvies@amsterdam.nl . De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 8-12 juli.

TMA zal onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Sollicitaties

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 30 juni 2019 door je CV en een brief te sturen onder vermelding van veranderkundig programmamanager/adviseur – 19069978.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.