Op 1 april vond het de eerste beslisbijeenkomst plaats van dit jaar. Het speerpunt “Zelfbewust en weerbaar opgroeien” was het eerste speerpunt uit de emancipatienota 2015- 2018 van de gemeente Amsterdam. Het doel van dit speerpunt is kwetsbare meisjes weerbaar maken. Alle Amsterdammers hebben het recht om zich veilig, gezond en naar eigen inzicht te ontplooien. Toch is het zo dat meisjes en jonge vrouwen soms meer beperkt worden in hun keuzevrijheid, mogelijkheden en ontwikkeling, of vaker te maken krijgen met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Op de beslisbijeenkomst werden zes plannen gepresenteerd, waarin diverse methoden zoals workshops en trainingen werden beschreven om jonge meisjes en vrouwen weerbaarder te maken.
De deelnemers waren:

  • Stichting Aknarij, project “Sterke meiden”
  • Buurvrouwennetwerk Gaasperdam, project “Een stevige basis”
  • Stichting Iftin, project “Kieskeurig”
  • Profor, project “Kanjer en Kixx”
  • Stichting Soedania, project “Zo moeder, zo dochter?”
  • Talenthome, “Laat je horen!!!”

Dit was ook de eerste keer dat wij bij een beslisbijeenkomst gebruik hebben gemaakt van een jury. Het doel van een jury is een meer een meer objectieve uitslag verkrijgen op de beslisbijeenkomst en een professionaliseringsslag maken door de plannen ook inhoudelijk te laten beoordelen zodat zij nog krachtiger worden. Wij bedanken Fatima Elatik (voormalig voorzitter stadsdeel Amsterdam-Oost) en Ellen-Rose Kambel (oprichter en directeur van Rutufoundation for intercultural en multilingual education) dat zij als juryleden zijn opgetreden.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en zijn verheugd dat wij alle plannen hebben kunnen honoreren.