Vrouwensynode Amsterdam

Na de Vrouwensynode (kerkvergarderingen van vrouwen) te Elspeet in 2007 namen enkele vrouwen het initiatief tot oprichting van een Amsterdamse afdeling van de OVS (Oecumenische Vrouwensynode). Sinds 2009 is de OVS Amsterdam en omstreken met goedvinden van de PGZOKerkenraad (Protestantse Gemeenten Amsterdam Zuidoost) erkend als werkgroep van de Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost.

De OVS is een platform van netwerken, organisaties, groepen en personen, die betrokken zijn bij de brede oecumenische vrouw-en-geloofbeweging. De Oecumenische Vrouwensynode wil een podium zijn waar ontmoeting kan plaatsvinden, inspirerend tot verandering en empowerment, waar coalities op concrete punten worden gesloten.
 Zij wil vanuit een feministische visie op mens, geloof en samenleving, onrechtvaardigheden op het gebied van gender, cultuur, godsdienst, leeftijd en seksuele voorkeur aan het licht brengen en zo mogelijk opheffen.

De afgelopen jaren zijn er tal van thema’s over diversiteit, armoede in een rijk land , economie, theologie, spiritualiteit, gedocumenteerde en ongedocumenteerde vreemdelingen/mensen, illegaliteit, vrouwenpastoraat en seksueel misbruik, andere godsdiensten de revue gepasseerd.

banner_nieuwe_website_foto

Contactpersonen: Mevrouw H. Nelson, Mevrouw A. Odinot, Mevrouw M. Lebailly

E-mail: info@pgzo.nl

Luthuliplein 11
Amsterdam-Zuidoost 1103 TR NH NL
Plan je route