VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland

De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, breed samengestelde professionele organisatie die zich op basis van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en met vele vrijwilligers inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie, primair in Nederland.

Bescherming houdt meer in dan alleen de mogelijkheid bieden asiel te zoeken en te krijgen. Het betekent ook het voorkomen dat iemand wordt teruggestuurd, als hij gegronde vrees heeft voor vervolging, of als hij het risico loopt slachtoffer te worden van foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling of straf. Bescherming betekent tenslotte ook het bieden van toegang tot de samenleving, en de mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Vluchtelingen en asielzoekers die in de gemeente Amsterdam komen wonen of worden opgevangen, worden op weg geholpen door VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. Onze medewerkers begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, financiën, gezondheid, integratie, gezinshereniging, taal en werk. Hiermee bieden wij begeleiding van Aankomst tot Zelfredzaamheid.

In opdracht van de gemeente verzorgt VluchtelingenWerk in Amsterdam de maatschappelijke begeleiding van statushouders. De aanpak in Amsterdam is uniek. De nadruk ligt op snelle begeleiding naar werk of opleiding, in combinatie met inburgering. Daar proberen we al mee te beginnen als de vluchteling in een asielzoekerscentrum (azc) in Amsterdam woont.

De begeleiding is voor maximaal 2,5 jaar vanaf het moment dat iemand wordt gehuisvest. Na het verstrijken van de begeleidingstijd van de maatschappelijke begeleiding kunnen de statushouders nog wel met hun juridische vragen rondom gezinshereniging, verlenging van de verblijfsvergunning e.d. terecht op het juridisch spreekuur.

E-mail: info-westmidden@vluchtelingenwerk.nl