Vader Kennis Centrum Utrecht

Kinderen hebben recht op betrokkenheid en zorg van beide ouders. Het Vader Kennis Centrum richt zich op ontsluiting van informatie en kennis die eraan bijdraagt om de rol van beide ouders en genders bij de opvoeding van, de zorg voor, en het onderwijs aan kinderen op waarde te schatten en met (overheids)beleid te ondersteunen op een wijze die aan inzet en betrokkenheid van beide ouders en genders voor kinderen recht doet.

Naast een voorlichtende website en een telefonische hulplijn voor vaders, organiseert het Vaderkenniscentrum daartoe ook jaarlijks in juni een Vaderschapssymposium i.s.m. de Universiteit van Amsterdam en looft zij jaarlijks de Vaderdagtrofee m/v uit aan die organisatie of persoon die zich het afgelopen jaar het meest verdienstelijk heeft gemaakt voor vaderschap.

Logo

Contactpersoon: Pieter Tromp

E-mail: secretariaat@vaderkenniscentrum.nl

Adres: Jacob Cabeliaustraat 17, 3554 VH Utrecht