Therapie Eigenkracht

Praktijk Therapie EIGENKRACHT

Therapie EigenKracht is een eerstelijns hulpverleningsorganisatie die in 2013 is opgericht in de gemeente Oss door Ayse Yazilitas. De praktijk Therapie EigenKracht beschikt over intercultureel vakmanschap.

We zijn gespecialiseerd in systeemgerichte en interculturele hulpverlening aan kinderen, jongeren, probleemgezinnen en ook op persoonlijke vlak (vrouwen, mannen en ouderen). We hebben een jong team met systeemtherapeuten, relatietherapeuten, pedagogen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en een projectmanager in dienst. Wij hanteren zowel een preventieve als een curatieve aanpak. We spelen in op maatschappelijke problemen en dragen preventief bij door informatieve thema’s te organiseren. Daar waar we als hulpverleners een probleem constateren, bieden we hulpverlening op maat aan of verwijzen we door naar andere hulp- en zorgverleners. We werken graag samen met organisaties om gezamenlijk een doel te bereiken.

 Onze deskundigen kunnen trainingen en lezingen verzorgen aan andere organisaties.

‘Specialist interculturele en systeemgerichte therapie’

Therapie EigenKracht onderscheidt zich van vele maatschappelijke organisaties door de specialisatie in de interculturele en systeemgerichte therapie. ‘Systeemgericht’ wilt zeggen dat een gezin als systeem wordt gezien en behandeld. Alle problemen die vanuit het gezin voortvloeien kunnen alleen aangepakt worden als het gezin als systeem wordt gezien. Onze werkwijze: één gezin, één systeem, één plan. We pakken de problemen integraal aan en zoeken de samenwerking op tussen de verschillende hulpverleners om één gezin te ondersteunen. Daarnaast zijn wij laagdrempelig en toegankelijk voor de hulpbehoevende. De praktijk in Oss was zo succesvol en trok zo veel klanten uit Amsterdam dat in 2019 is besloten een vestiging in Amsterdam Nieuw-West (Osdorp) te openen om dichter bij de cliënten te komen. Onze diensten worden veelal vanuit de aanvullende verzekering van zorgverzekeraars vergoed voor cliënten die een aanvullende verzekering hebben. We zijn aangesloten bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie) en we hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Therapie EigenKracht staat voor:

  • EigenKracht! Ieder mens is uniek en bijzonder. Het naar boven halen van de kracht van de mens is een opgave voor ons. We leren mensen (als individu en als gezin) vaardigheden waarmee ze hun problemen zelf kunnen aanpakken en dragen zo bij aan de zelfredzaamheid.
  • Steun aan gezinnen! Het gezin is de basis van de maatschappij. Alle problemen die zich op latere leeftijd voordoen, starten bij de jeugd en het gezin. We signaleren de problemen vroegtijdig en bieden hulp op maat aan. We zijn uniek zijn met onze interculturele systeemtherapeuten.
  • Jeugd, onze toekomst! We bieden steun en trajecten voor de jeugd! We begeleiden ze bij problemen, vroegtijdig schooluitval, problemen met ouders en bieden sociale vaardigheidstrainingen aan om ze sterker te maken in de maatschappij.
  • Emancipatie vrouwen! We staan voor de emancipatie en participatie van (jonge) vrouwen in de maatschappij.
  • Maatschappelijk betrokken! Therapie EigenKracht is een maatschappelijk betrokken organisatie. We constateren problemen of signaleren deze vanuit onze cliënten en spelen hierop in. Ook houden we de actualiteit bij en organiseren bijeenkomsten om bewustzijn te creëren binnen de samenleving. Preventieve aanpak van problemen is een belangrijke werkwijze die wij hanteren. Voorkomen is beter dan genezen!
Domela Nieuwenhuisstraat 64
Amsterdam 1069 SR NL
Plan je route