Stichting Samen Kracht

Stichting Samen Kracht is een organisatie uit Amsterdam Bos en Lommer die zich inzet voor kwetsbare bewoners in de wijk. Het grootste deel van dit netwerk woont in de Kolenkitbuurt, net als Nadia en Mohamed, de oprichters. Elke avond is de organisatie open voor de mannen uit de buurt en overdag wordt huiswerkbegeleiding voor kinderen georganiseerd. Voor vrouwen uit de buurt organiseert de stichting verschillende activiteiten en cursussen op het gebied van taal, werk en gezondheid. De organisatie is een stille kracht in het bruisende Bos en Lommer. Dat de wijk continu verandert spreekt voor zich. Echter, niet alle bewoners kunnen meeliften op deze ontwikkelingen. Dit maakt deze bewoners
kwetsbaar of eenzaam.

Samen Kracht heeft eigenlijk altijd alleen vanuit de eigen locatie activiteiten georganiseerd en heeft hierbij een groot en hecht netwerk opgebouwd. Deze offerte gaat over het inzetten van dit netwerk voor de implementatie en vormgeving van het Plan van Aanpak voor de Focus Aanpak Kolenkit Noord. Na in 2021 begonnen te zijn met deze samenwerking, willen gemeente en Samenkracht graag verder met elkaar. Samenkracht betrekt haar unieke netwerk en ondertussen professionaliseert de organisatie verder. Hierdoor versterkt de slagkracht van de organisatie en wordt het netwerk nog beter geholpen waar nodig. Samenkracht blijft haar energie richten op de samenwerking met de kwartiermaker van de Kolenkit; Operatie Periscoop en verder zullen we verbindingen versterken tussen andere belangrijke partijen in de buurt: Zid-theater, Stichting Aminah, Cascoland, de buurt-baners, Blik op Talent, VCA, het Buurtteam, Mantelzorg Platfom West, Combiwel, Trias Pedagogica, Vrouwen Vooruit, de Vrouwen Academie West, de woningcorporaties en nog vele andere personen en initiatieven die belangrijk in het netwerk zijn.

VISIE
Samenkracht heeft als visie dat kwetsbare bewoners de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben en dat zij ondanks de uitdagingen in hun leven een fijn leven hebben en zich verbonden voelen met hun buurt. De missie van Samenkracht is een betrouwbare bondgenoot te zijn voor deze kwetsbare bewoners; Jong en oud en van verschillende culturele achtergronden.

MISSIE
Enerzijds heeft de stichting de missie om bewoners direct te helpen met allerlei zaken als taalles, meegaan naar instanties om te vertalen of om maaltijden te maken en uit te delen aan de meest behoeftigen. Anderzijds heeft de stichting de missie om de stem van deze mensen te vertegenwoordigen bij de gemeente en bij welzijns- en gezondheidsorganisaties opdat er een beter begrip ontstaat bij deze instellingen over de behoeften en prioriteiten.

 

Contact persoon:
Nadia Aktaou
0618099531
st.samenkracht@gmail.com