Stichting Malak

Malak is de voornaam van de dochter van Fatima Ouahou, oprichter en voorzitter van Stichting Malak.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van mensen met hulpvragen die verband houden met verschillende leefgebieden. In het leven van ieder mens is het vanuit de Stichting van belang dat vijf leefgebieden afzonderlijk en als geheel in samenhang, stabiel en positief motiverend moeten zijn: gezondheid, wonen, school, (vrijwilligers)werk, sociale omgeving en zingeving. Er zijn veel mensen met vragen op één of meer van deze leefgebieden en extra ondersteuning nodig hebben hierbij. De hulpvragen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld financiën, gezondheid, maatschappelijke participatie en activering, opvoeding en gezinsmanagement.

Vaak kunnen zulke vraagstukken worden verminderd of opgelost door een effectieve aanpak. Soms voldoet het bieden van informatie, soms zal een individueel traject met bijvoorbeeld oefeningen of een groepsbenadering nodig zijn. De Stichting wil graag mensen ondersteuning bieden en bekend maken met de sociale kaart en voorzieningen. Bovendien wil de stichting deze mensen helpen hun zelfredzaamheid te vergroten door hen te helpen ontplooien en empoweren en helpen om hun talenten te ontdekken. Telkens zal onze begeleiding laagdrempelig en persoonlijk zijn met respect voor ieders achtergrond en normen en waarden. Wij maken daarbij geen onderscheid in leeftijd, geslacht of afkomst.

Primair doel van Stichting Malak is om via haar activiteiten de deelnemers aan te zetten tot maatschappelijke participatie, emancipatie en zelfredzaamheid.

De stichting profileert zich als laagdrempelig orgaan dat bewoners ondersteunt en begeleidt met een of meerdere hulpvragen. Onze begeleiding is persoonlijk en gericht op maatwerk, met name tijdens het inloopspreekuur.

Stichting Malak maakt geen onderscheid t.a.v. leeftijd, geslacht of afkomst. Door ons in te zetten voor duurzame positieverbetering en door mensen aan te spreken op hun eigen kracht, voorkomen wij dat mensen, jong en oud, geïsoleerd raken in hun eigen omgeving.

Naast het bevorderen van de zelfredzaamheid door middel van de activiteiten, of misschien wel in het verlengde daarvan, wil Stichting Malak een verbindende rol spelen in de Amsterdamse samenleving.

E-mail: info@stichtingmalak.com

logo malak