Stichting Aknarijwest

Stichting Aknarijwest is opgericht door een groep enthousiaste Amsterdamse jongeren met een Marokkaanse achtergrond. Primair zet Aknarijwest zich in voor participatie en integratie van haar achterban in de Nederlandse samenleving. Aknarijwest hecht groot belang aan een maatschappelijk klimaat waarin gelijkheid en solidariteit vanzelfsprekend zijn en wil graag een bijdrage leveren in het bereiken van sociale cohesie tussen verschillende bevolkingsgroepen in Amsterdam. Stichting Aknarijwest vindt het belangrijk om actuele thema’s aan de orde te stellen en hier diverse groepen uit de Amsterdamse samenleving bij te betrekken en met elkaar in gesprek te laten gaan. Het gesprek met elkaar aangaan draagt bij aan meer begrip voor elkaar en de acceptatie van elkaars verschillen.

Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen drie domeinen van burgerschapsvorming: democratie, participatie en identiteit. De vrijheid van het individu (identiteit), de betrokkenheid van burgers bij de samenleving (participatie) en de wijze waarop we in de Nederlandse samenleving omgaan met besluitvorming, tegengestelde belangen en machtsverdeling (democratie). De stichting Aknarijwest organiseert activiteiten in het kader van deze drie domeinen: democratie, participatie en identiteit.

E-mail: info@aknarijwest.com

Facebook: www.facebook.com/aknarij/

logo aknarij

 

Karel Doormanstraat 125
Amsterdam 1055 VE NH NL
Plan je route