Samenwonen-Samenleven (SW-SL)

Stichting Samenwonen-Samenleven (SW-SL) is een kleine sociale onderneming. Welzijn Nieuwe Stijl in de civil society. Civil society is de samenleving die burgers zélf maken, door verenigingen, vrijwilligerswerk en informele netwerken.

SW-SL richt zich op groepen helpers, rolmodellen, sleutelfiguren en voormannen of -vrouwen die kwetsbare burgers helpen. Burgers van verschillende leeftijden die te maken hebben met armoede, taal- en andere achterstanden, psychosociale problemen en gebrekkige arbeidsparticipatie.

Met relatief weinig middelen, maar met een effectieve manier van werken heeft de stichting informele welzijns- en zorgnetwerken ingericht. SW-SL is actief  in buurten en wijken van drie stadsdelen in Amsterdam: West, Nieuw-West en Zuidoost.

SW-SL versterkt bestaande informele en formele netwerken in de wijken. De eigen krachtbronnen van burgers zijn hierbij het uitgangspunt. Dit uitgangspunt zorgt voor effectieve verbindingen tussen burgers onderling en tussen informele en formele voorzieningen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg.

Het basisaanbod is het vaste programma van SW-SL. De reguliere activiteiten van het basisprogramma bestaan uit:

  • de basiscursus voor vrijwilligers als vertrouwenspersoon;
  • coaching en intervisie van vertrouwenspersonen in de praktijk;
  • deskundigheidstrainingen voor vertrouwenspersonen;
  • ondersteuning in capacity building van vrijwilligersorganisaties, met name inzake informele welzijn en zorg;
  • verbindingen op buurt en stadsdeelniveau tussen informele welzijn en zorgnetwerken en reguliere instellingen door middel van jaarlijkse conferenties “De Onmisbare Schakel”;
  • verbindingen tussen informele welzijn en zorginitiatieven in de wijken (netwerken, samenwerking);

De hierboven genoemde trainingen  worden met enige regelmaat aangeboden. Naast het basisaanbod probeert SW-SL voortdurend met nieuwe activiteiten en werkwijzen te experimenteren. Dit gebeurt in het LAB. In het LAB worden nieuwe activiteiten en werkwijzen ontwikkeld.

Logo

Contactpersoon: E.Can

E-mail: secretariaat@sw-sl.nl

Facebook: www.facebook.com/samenwonensamenleven

Chris Lebeaustraat 4
Amsterdam 1062 DC NH NL
Plan je route